کروی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
4
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
1
0
9
0
%
حجم
سهم
3
0
/
2
0
2
0
M
تصویر نماد کروی

کروی

|مجاز
توسعه معادن روی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
4
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
1
0
9
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
/
2
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,970پایین ترین قیمت6,630

  بازده ماهانه

  کرویصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  10/56 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کروی
7,200بازه قیمت روز6,260
22 B
حقیقی
11/44 B
0
حقوقی
10/56 B
 • تعداد معاملات
  4
  0
  3
  0
  7
  0
 • ارزش بازار
  68/10 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  10/56 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  154/91 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/73
 • حجم عرضه924/26 K
 • حجم تقاضا871/97 K
تعدادحجم خریدقیمت
3403,0006,610
21,8006,600
17626,590
14,0006,560
150,0006,520
قیمتحجم فروشتعداد
6,6501671
6,67025,0001
6,730100,7462
6,74036,0001
6,77024,5732
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/98
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4 Mسهم
 • تعداد سهام
  10,000,000,000
 • درصد شناور
  %37/46
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۵۱۳:۴۵”
  بازگشایی نماد معاملاتی(کروی) پس از رفع تعلیق
  ۱۴۰۲/۴/۳۱۱۲:۰۸”
  تعليق نماد معاملاتي (كروي1)
  ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۴:۲۵”
  توقف نمادهاي معاملاتي(خرينگ)،(كترام)،(قصفها)،(كروي)،(وپخش)،(وپخشح)
  ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۴:۰۴”
  توقف نمادهاي معاملاتي(خرينگ)،(كترام)،(قصفها)،(كروي)،(وپخش)،(وپخشح)
  ۱۴۰۲/۴/۲۶۱۲:۳۶”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(كروي)،(خمحور)،(تايرا)،(ساراب)،(فسرب)،(لسرما)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار-سهای خاص-50/06%شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانی2/23%شرکت بازارتهاترارکان-سهامی خاص-1/96%شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران-سهامی خاص-1/58%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص -1/58%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/37%شرکت سرمایه گذاری آینده نگرالگوریتم-سهامی خاص1/36%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -1/34%شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد