کروی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
7
0
8
0
9
0
/
1
0
7
0
K
0

کروی

|مجاز
توسعه معادن روی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
7
0
8
0
9
0
/
1
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  3
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/5%
  • صنعت-4/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,900پایین ترین قیمت6,700

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 67/60 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  0
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 138/38 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 60/32 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1
7,360بازه قیمت روز6,400
5/73 B
حقیقی
5/63 B
355/24 M
حقوقی
452/94 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 965/58 K
 • تعداد سهام10,000,000,000
 • سهام شناور
  37/62 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/76
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار-سهای خاص-50/05%شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران-سهامی خاص-3/54%شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانی2/23%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص-1/58%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/37%شرکت سرمایه گذاری خوارزمی -سهامی عام -1/36%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -1/16%شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
16,9300/82
12/17 B
25/06 T
0/36%
-242/27 M
0/93-
کدماکدما
78,4800/06
65/15 B
19/62 T
0/28%
-144/39 M
0/77-
کاماکاما
5,0304/27
118/81 B
100/60 T
1/44%
-6/11 B
1/05-
ومعادنومعادن
4,632-0/15
39/93 B
891/33 T
12/72%
-12/97 B
0/44-
کچادکچاد
5,6700
15/88 B
1539/40 T
21/96%
-11/47 B
0/33-
تکنارتکنار
64,400-1/94
1/44 B
3/86 T
0/06%
50/81 M
1/2-
کنورکنور
19,390-2/62
15/24 B
247/63 T
3/53%
1/65 B
0/27-
کبافقکبافق
32,510-0/7
6/09 B
39/50 T
0/56%
-1/42 B
0/45-
کگلکگل
5,900-1/01
36/55 B
1947/00 T
27/78%
2/59 B
1/02-
وامیروامیر
332,850-2/17
13/29 B
27/96 T
0/4%
-891/79 M
0/95-
کگهرکگهر
49,900-0/1
36/66 B
1247/50 T
17/8%
-328/41 M
2/17-
تاصیکوتاصیکو
7,9000/13
11/05 B
533/25 T
7/61%
-4/41 B
0/23-
اپالاپال
13,290-2/1
14/75 B
132/90 T
1/9%
1/94 B
0/93-
فزرفزر
41,4500/98
102/79 B
124/35 T
1/77%
-50/30 B
0/4-
تجلیتجلی
2,0470/34
6/54 B
126/91 T
1/81%
-1/93 B
0/58-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---