رکیش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/19%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/21%
حجم
1
0
/
5
0
7
0
M
0

رکیش

|مجاز
کارت اعتباری ایران کیش|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/19%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/21%
حجم
1
0
/
5
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/7%
  • صنعت-1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,316پایین ترین قیمت3,225

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 22/92 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/53 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 64/02 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/72
3,481بازه قیمت روز3,151
6/98 B
حقیقی
5/44 B
256/00 M
حقوقی
1/79 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/31
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/09 M
 • تعداد سهام7,000,000,000
 • سهام شناور
  12/66 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه28/05
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تدبیرگران فناوری اطلاعات تجارت ایرانیان32/01%بانک تجارت19/21%شرکت سرمایه گذاری خوارزمی -سهامی عام -17%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی تجارت ای8/4%بانک سپه8/29%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/21%شخص حقیقی1/18%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی تجارت ای
  588/55 M
  -3/00 K

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
23,1001/52
8/56 B
14/44 T
1/46%
455/83 M
1/08-
مفاخرمفاخر
10,2800
10/47 B
8/62 T
0/87%
-250/50 M
0/78-
فن آوافن آوا
5,210-1/33
6/87 B
11/46 T
1/16%
-306/60 M
0/35-
رتاپرتاپ
4,118-1/78
10/01 B
37/06 T
3/74%
-3/14 B
1/18-
رانفوررانفور
5,800-2/93
7/30 B
208/80 T
21/05%
-3/57 B
0/42-
مدارانمداران
9,180-0/43
11/16 B
17/90 T
1/8%
-8/54 B
0/24-
آپآپ
6,7901/93
9/02 B
37/68 T
3/8%
1/25 B
0/84-
سیستمسیستم
18,000-0/33
4/42 B
180/00 T
18/15%
-1/38 B
0/56-
پرداختپرداخت
10,300-3/19
2/05 B
82/40 T
8/31%
-128/70 M
0/28-
سپسپ
16,230-0/49
209/95 M
185/67 T
18/72%
-209/95 M
0/18-
رافزارافزا
17,8800/39
9/94 B
6/26 T
0/63%
-1/84 B
3/01-
سپیدارسپیدار
73,3000
5/51 B
51/31 T
5/17%
-2/66 B
2/87-
توسنتوسن
21,7000/23
3/64 B
65/10 T
6/56%
-2/95 B
1/27-
تپسیتپسی
6,7903/31
14/44 B
16/72 T
1/69%
-2/19 B
1/16-
پی پادپی پاد
14,110-2/01
36/66 B
42/33 T
4/27%
-2/18 B
1/44-
فن افزار
ف
14,3400/07
21/96 B
21/51 T
2/17%
-2/86 B
--
مرقام
م
8,9401/01
6/64 B
4/47 T
0/45%
0/00
1/68-