خرینگ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/59%
حجم
7
0
2
0
3
0
/
8
0
2
0
K
تصویر نماد خرینگ

خرینگ

|مجاز
رینگ سازی مشهد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/59%
حجم معاملات
7
0
2
0
3
0
/
8
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -2/88
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,270پایین ترین قیمت16,360

  بازده ماهانه

  خرینگصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  664,248,500ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خرینگ
 • ارزش بازار
  16/78 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  664/25 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  133/12 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/71
18,060بازه قیمت روز15,700
11/58 B
حقیقی
10/92 B
556/89 M
حقوقی
1/22 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/52
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  896/06 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,000,000,000
 • درصد شناور
  %43/17
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -4/89
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پویاگسترخراسان-سهامی خاص-50/2%شخص حقیقی1/92%شخص حقیقی1/48%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/07%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد