خرینگ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
2
0
%
حجم
سهم
4
0
0
0
8
0
/
9
0
3
0
K
تصویر نماد خرینگ

خرینگ

|مجاز
رینگ سازی مشهد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
4
0
0
0
8
0
/
9
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,450پایین ترین قیمت14,920

  بازده ماهانه

  خرینگصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خرینگ
15,520بازه قیمت روز14,920
6/11 B
حقیقی
6/11 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  9
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  15/11 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  101/80 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/27
 • حجم عرضه660/81 K
 • حجم تقاضا245/99 K
تعدادحجم خریدقیمت
12,59814,800
134014,740
11,00014,020
11,00014,010
000
قیمتحجم فروشتعداد
14,920690,34728
15,0509,1171
15,2403,2532
15,3703861
15,40027,0004
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/22
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  850/34 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,000,000,000
 • درصد شناور
  %43/12
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-4/61
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۴:۲۵”
  توقف نمادهاي معاملاتي(خرينگ)،(كترام)،(قصفها)،(كروي)،(وپخش)،(وپخشح)
  ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۴:۰۴”
  توقف نمادهاي معاملاتي(خرينگ)،(كترام)،(قصفها)،(كروي)،(وپخش)،(وپخشح)
  ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۲:۴۳”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي(پكوير)،(دالبر)،(خرينگ)
  ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۱:۳۰”
  توقف نماد (خرينگ1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
  ۱۴۰۲/۴/۳۱۸:۰۷”
  اطلاعيه درخصوص عدم تاييد بخشي از معاملات (خرينگ)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پویاگسترخراسان-سهامی خاص-50/2%شخص حقیقی1/92%شخص حقیقی1/53%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/07%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد