تاپیکو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/95%
حجم
1
0
0
0
/
4
0
1
0
M
تصویر نماد تاپیکو

تاپیکو

|مجاز
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/95%
حجم معاملات
1
0
0
0
/
4
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  1
  0
  /
  9
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -371/42
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,870پایین ترین قیمت14,440

  بازده ماهانه

  تاپیکوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -12,424,126,170ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

تاپیکو
 • ارزش بازار
  1481/90 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  6
  0
  1
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -12/42 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  91/23 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/42
15,470بازه قیمت روز14,010
20/89 B
حقیقی
33/31 B
88/66 B
حقوقی
76/23 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/15
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  8/08 Mسهم
 • تعداد سهام
  101,500,000,000
 • درصد شناور
  %8/94
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-سهامی عام-66/76%شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -8/77%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر7/07%شرکت آینده سازان رفاه پردیس-سهامی خاص-4/08%شرکت واسط مالی بهمن پنجم-بامسئولیت محدود-3/33%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد