شپدیس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
4
0
%
حجم
سهم
2
0
6
0
6
0
/
1
0
0
0
K
تصویر نماد شپدیس

شپدیس

|مجاز
پتروشیمی پردیس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
6
0
6
0
/
1
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت155,500پایین ترین قیمت152,160

  بازده ماهانه

  شپدیسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -15/34 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شپدیس
164,110بازه قیمت روز142,650
15/79 B
حقیقی
31/13 B
20/45 B
حقوقی
5/12 B
 • تعداد معاملات
  7
  0
  5
  0
  7
  0
 • ارزش بازار
  918/96 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -15/34 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  90/23 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/46
 • حجم عرضه211/99 K
 • حجم تقاضا300/98 K
تعدادحجم خریدقیمت
43,532152,160
82,470152,150
82,490152,140
92,555152,130
82,530152,120
قیمتحجم فروشتعداد
152,2506611
152,3202,2882
152,3308402
152,3705,9952
152,3809,6561
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  673/22 Kسهم
 • تعداد سهام
  6,000,000,000
 • درصد شناور
  %15/46
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/78
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۴:۲۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۱۶۱۹:۴۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۱۰۱۹:۵۰”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۱/۲۶۲۰:۳۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۲۱۲:۴۸”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(اسیاتک)،(شپدیس)،(وبانک)،(ثامید)،(دفارا)،(شکربن)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان-سهامی عام-68/78%شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص-13/11%شرکت سرمایه گذاری سپه -سهامی عام -1/44%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/21%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد