پلاسک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/88%
حجم
1
0
/
3
0
1
0
M
تصویر نماد پلاسک

پلاسک

|مجاز
پلاسکوکار|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/88%
حجم معاملات
1
0
/
3
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -2/88
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,120پایین ترین قیمت7,780

  بازده ماهانه

  پلاسکصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -132,843,200ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

پلاسک
 • ارزش بازار
  11/54 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -132/84 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  81/50 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/57
8,360بازه قیمت روز7,580
10/19 B
حقیقی
10/32 B
132/84 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/31
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/78 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,460,188,000
 • درصد شناور
  %41/36
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/19
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایرانی تولیداتومبیل سایپا-سهامی عام-54/42%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان2/7%شخص حقیقی1/52%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد