پلاسک

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/79%
حجم
2
0
/
1
0
2
0
M
0

پلاسک

|مجاز
پلاسکوکار|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/79%
حجم
2
0
/
1
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  7/48
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+15/7%
  • صنعت+4/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/1%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,110پایین ترین قیمت6,870

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 10/24 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/14%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/60 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 221/57 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/37
6,860بازه قیمت روز6,220
14/18 B
حقیقی
12/58 B
257/20 M
حقوقی
1/86 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/31
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/10 M
 • تعداد سهام1,460,188,000
 • سهام شناور
  41/59 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه23/93
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایرانی تولیداتومبیل سایپا-سهامی عام-54/42%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان2/44%شخص حقیقی1/53%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان
  35/77 M
  419/07 K

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
44,2501/81
2/49 B
9/96 T
3/22%
-1/34 B
0/33-
پکویرپکویر
7,460-3/13
26/24 B
48/79 T
15/76%
2/54 B
0/79-
پشاهنپشاهن
141,600-3
1/10 B
8/54 T
2/76%
0/00
2-
پاساپاسا
15,850-9/06
6/12 B
30/11 T
9/73%
925/43 M
2/66-
پلاستپلاست
13,0503
5/84 B
6/53 T
2/11%
0/00
0/93-
پتایرپتایر
2,4650/62
3/73 B
32/05 T
10/35%
57/96 M
0/86-
پسهندپسهند
57,1000/53
971/33 M
19/98 T
6/46%
0/00
0/67-
پدرخشپدرخش
11,9402/16
17/10 B
5/97 T
1/93%
0/00
1/22-
پکرمانپکرمان
30,9500/23
3/13 B
78/20 T
25/26%
-1/96 B
0/27-
پیزدپیزد
13,630-0/95
3/95 B
27/81 T
8/98%
-127/43 M
1/15-
پارتاپارتا
6,720-1/9
2/21 B
41/66 T
13/46%
-1/34 B
0/26-