شخارک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/02%
حجم
3
0
5
0
5
0
/
1
0
7
0
K
تصویر نماد شخارک

شخارک

|مجاز
پتروشیمی خارک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/02%
حجم معاملات
3
0
5
0
5
0
/
1
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/73
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت45,470پایین ترین قیمت44,970

  بازده ماهانه

  شخارکصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -13,349,932,330ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شخارک
 • ارزش بازار
  270/24 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -13/35 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  55/49 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/17
47,280بازه قیمت روز42,780
1/22 B
حقیقی
14/57 B
14/81 B
حقوقی
1/46 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/29
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/22 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,000,000,000
 • درصد شناور
  %9/48
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/68
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام-39/32%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع18/57%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-12/55%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ10/41%شرکت پتروشیمی فن آوران-سهامی عام-4/32%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -3/6%شرکت صادرفر-سهامی خاص-1/75%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد