تپمپی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/77%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/63%
حجم
1
0
/
3
0
9
0
M
تصویر نماد تپمپی

تپمپی

|مجاز
پمپ سازی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/77%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/63%
حجم معاملات
1
0
/
3
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -11/77
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,720پایین ترین قیمت11,300

  بازده ماهانه

  تپمپیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  150,066,500ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

تپمپی
 • ارزش بازار
  25/19 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  150/07 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  192/39 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/64
12,450بازه قیمت روز10,830
15/58 B
حقیقی
15/43 B
312/36 M
حقوقی
462/43 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/42
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/28 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,200,000,000
 • درصد شناور
  %40/25
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/02
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان-سهامی خاص-36/5%شرکت بیمه سامان -سهامی عام -4/91%شرکت پدم-سهامی خاص-3/89%شرکت تلمبه ایران-سهامی خاص-3/42%شخص حقیقی1/88%شرکت راهبران آب شرب ایران-سهامی خاص-1/78%شرکت بیمه کارآفرین1/42%شخص حقیقی1/33%شخص حقیقی1/31%شخص حقیقی1/19%شخص حقیقی1/1%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد