تپمپی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/72%
حجم
7
0
9
0
8
0
/
3
0
8
0
K
0

تپمپی

|مجاز
پمپ سازی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/72%
حجم
7
0
9
0
8
0
/
3
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  2
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  6/26
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/7%
  • صنعت+1/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,230پایین ترین قیمت13,720

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۰
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 30/91 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/17 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 151/45 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/03
14,960بازه قیمت روز13,020
4/39 B
حقیقی
5/56 B
6/85 B
حقوقی
5/68 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 441/83 K
 • تعداد سهام2,200,000,000
 • سهام شناور
  38/56 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه14/63
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان -سهامی خاص -36/5%شرکت بیمه سامان -سهامی عام -4/73%شرکت پدم-سهامی خاص-3/89%شرکت تلمبه ایران-سهامی خاص-3/42%شخص حقیقی1/88%شرکت راهبران آب شرب ایران-سهامی خاص-1/77%شرکت بیمه کارآفرین1/42%شخص حقیقی1/28%شخص حقیقی1/19%شخص حقیقی1/17%شخص حقیقی1/1%شخص حقیقی1/02%PRXسبد-شرک17217--شرک10193-1%PRXسبد-شرک17217--شرک10193-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8701/76
5/51 B
41/22 T
5/66%
-1/69 B
1/27-
لازمالازما
67,9502/95
19/26 B
14/78 T
2/03%
0/00
1/21-
تپکوتپکو
2,1832/97
32/24 B
46/11 T
6/33%
3/50 B
2/57-
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
3/32%
0/00
1-
تکنوتکنو
8,8605/35
43/54 B
7/44 T
1/02%
9/85 B
1/13-
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تفیروتفیرو
44,2002/91
30/23 M
530/40 B
0/07%
0/00
2-
لخزرلخزر
14,6501/16
2/64 B
24/37 T
3/34%
486/23 M
1/26-
تکمباتکمبا
6,6800
6/71 B
11/51 T
1/58%
-63/51 M
1/27-
تایراتایرا
8,690-1/25
9/06 B
111/23 T
15/27%
2/23 B
0/92-
تکشاتکشا
65,5902/75
30/36 B
13/12 T
1/8%
-1/27 B
1/53-
لابسالابسا
7,2300/14
24/20 B
19/52 T
2/68%
-168/54 M
2/04-
لسرمالسرما
29,440-0/69
6/11 B
6/42 T
0/88%
-280/66 M
1/74-
لبوتانلبوتان
14,350-2/52
10/06 B
35/88 T
4/92%
1/05 B
0/2-
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,090-1/85
4/35 B
2/87 T
0/39%
0/00
1/35-
تاتمستاتمس
118,800-2/99
50/48 M
13/76 T
1/89%
0/00
1-
انتخابانتخاب
28,7001/6
12/77 B
287/00 T
39/39%
-2/18 B
2/32-
گلدیراگلدیرا
8,210-1/56
88/60 B
68/67 T
9/42%
-14/30 B
0/67-