شفن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
2
0
/
5
0
9
0
M
تصویر نماد شفن

شفن

|مجاز
پتروشیمی فناوران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم معاملات
2
0
/
5
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  6/24
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,040پایین ترین قیمت4,967

  بازده ماهانه

  شفنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -440,294,860ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شفن
 • ارزش بازار
  153/95 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -440/29 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  85/84 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/69
5,314بازه قیمت روز4,620
11/67 B
حقیقی
12/11 B
1/27 B
حقوقی
831/13 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  12/38 Mسهم
 • تعداد سهام
  30,950,000,000
 • درصد شناور
  %14/08
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/68
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع50/35%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-17/33%شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام-15/42%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-1/54%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ1/28%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد