لپارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/35%
حجم
1
0
/
2
0
3
0
M
0

لپارس

|مجاز
پارس‌ الکتریک‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/35%
حجم
1
0
/
2
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -41/15
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/8%
  • صنعت-0/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت110,690پایین ترین قیمت105,210

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اقاله قرارداد فروش ساختمان به شماره قراداد1575- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 31/78 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  7
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/41%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -12/50 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 210/03 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/42
116,270بازه قیمت روز105,210
117/62 B
حقیقی
130/11 B
13/09 B
حقوقی
596/48 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
122/06
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 120/00 K
 • تعداد سهام300,000,000
 • سهام شناور
  40/85 %
نسبت‌های مالی
 • P/E60/8
 • P/Eگروه149/14
 • EPS1,734
 • P/S
  28/54
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین-سهامی خاص-37/2%شرکت خدمات ارتباطی رای تل-سهامی خاص-13/18%شخص حقیقی3/47%شخص حقیقی1/9%شخص حقیقی1/71%بانک سپه1/66%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
لپیاملپیام
51,650-2/96
11/85 B
9/30 T
35/71%
0/00
0/96104/72
لکمالکما
1,840-2/99
208/10 M
16/74 T
64/29%
0/00
0/67-