لپارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/57%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/38%
حجم
7
0
6
0
1
0
/
1
0
9
0
K
تصویر نماد لپارس

لپارس

|مجاز
پارس الکتریک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/57%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/38%
حجم معاملات
7
0
6
0
1
0
/
1
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  4
  0
  /
  5
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -12/95
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت33,000پایین ترین قیمت31,050

  بازده ماهانه

  لپارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

لپارس
 • ارزش بازار
  32/19 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  5
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/08
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  121/42 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/89
34,270بازه قیمت روز31,010
24/53 B
حقیقی
24/53 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
57/92
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  473/19 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,000,000,000
 • درصد شناور
  %41/07
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 44/52
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین-سهامی خاص-35/2%شرکت خدمات ارتباطی رای تل-سهامی خاص-13/18%شخص حقیقی3/47%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/94%شخص حقیقی1/77%شخص حقیقی1/71%بانک سپه1/66%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد