دپارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
7
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
2
0
%
حجم
سهم
6
0
8
0
/
4
0
6
0
K
تصویر نماد دپارس

دپارس

|مجاز
پارس دارو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
7
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
6
0
8
0
/
4
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  5
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت53,470پایین ترین قیمت51,270

  بازده ماهانه

  دپارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  26/73 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دپارس
57,220بازه قیمت روز49,740
3/55 B
حقیقی
3/53 B
0
حقوقی
26/73 M
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  50/54 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  26/73 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  84/57 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/58
 • حجم عرضه196/05 K
 • حجم تقاضا3/97 K
تعدادحجم خریدقیمت
175451,320
261351,300
231351,280
21,03751,270
115451,250
قیمتحجم فروشتعداد
51,48033,2971
51,5001,7324
52,0004531
52,9705001
52,9905,5032
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/22
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  380 Kسهم
 • تعداد سهام
  950,000,000
 • درصد شناور
  %15/61
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/26
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۲:۴۲”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(دپارس)،(شغدیر)
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۱۶:۰۶”
  توقف نماد (دپارس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۲۸۲۰:۵۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۱/۱۸۱۹:۴۰”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (دپارس)،(ثفارس)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۵۱۹:۰۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-70/98%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر4/46%شرکت داروپخش-سهامی عام-3/58%شرکت گروه مالی شهر-سهامی عام -2/56%صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه1/8%شرکت سرمایه گذاری ارشک -سهامی عام -1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد