شاراک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم
1
0
/
6
0
1
0
M
تصویر نماد شاراک

شاراک

|مجاز
پتروشیمی شازند|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم معاملات
1
0
/
6
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  4
  0
  /
  5
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -4/54
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت27,800پایین ترین قیمت27,470

  بازده ماهانه

  شاراکصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -17,334,078,400ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شاراک
 • ارزش بازار
  222/97 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  4
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -17/33 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  67/30 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/32
29,600بازه قیمت روز25,740
6/73 B
حقیقی
24/06 B
29/07 B
حقوقی
11/73 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/08
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/23 Mسهم
 • تعداد سهام
  8,064,000,000
 • درصد شناور
  %16/39
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام -51/32%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع16/67%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -12/96%صندوق بازنشستگی کشوری1/66%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد