اپال
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
/
0
0
9
0
M
0

اپال

|مجاز
فرآوری معدنی اپال کانی پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
/
0
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/24%
  • صنعت+4/07%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,410پایین ترین قیمت13,080

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت اپال فولاد شرق پارسیان)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 263/60 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 99/26 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/54
13,830بازه قیمت روز12,530
14/29 B
حقیقی
14/29 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/25
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 8/00 M
 • تعداد سهام20,000,000,000
 • سهام شناور
  5/97 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/54
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پارسیان-سهامی خاص-90/79%صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر3/23%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
1
0
4
0
,
8
0
1
0
0
0
-1/79%
0
0
21/92 T
0/35%
-3/35 B
0/56-
کدماکدما
7
0
4
0
,
2
0
2
0
0
0
4/7%
0
0
18/55 T
0/3%
19/08 B
1/11-
کاماکاما
4
0
,
9
0
4
0
7
0
-2/75%
0
0
98/94 T
1/59%
2/53 B
0/59-
ومعادنومعادن
5
0
,
2
0
5
0
0
0
-0/57%
0
0
1010/25 T
16/27%
-107/96 B
0/56-
کچادکچاد
5
0
,
9
0
5
0
0
0
0%
2
0
7
0
/
8
0
2
0
B
0
1615/42 T
26/02%
-4/23 B
0/84-
تکنارتکنار
5
0
9
0
,
0
0
5
0
0
0
-0/09%
0
0
3/54 T
0/06%
-95/48 M
0/91-
کنورکنور
1
0
8
0
,
5
0
1
0
0
0
0%
0
0
236/39 T
3/81%
-783/46 M
0/48-
کرویکروی
6
0
,
8
0
9
0
0
0
-1/01%
0
0
68/90 T
1/11%
6/02 B
1/18-
کبافقکبافق
3
0
2
0
,
7
0
2
0
0
0
0/03%
0
0
39/75 T
0/64%
-3/33 B
1/05-
کگلکگل
5
0
,
9
0
6
0
0
0
0/51%
0
0
1966/80 T
31/68%
-31/25 B
0/55-
تاصیکوتاصیکو
8
0
,
5
0
5
0
0
0
0/12%
0
0
577/13 T
9/3%
-578/10 M
1/1-
فزرفزر
4
0
5
0
,
7
0
5
0
0
0
-0/22%
0
0
137/25 T
2/21%
-42/85 B
0/61-
تجلیتجلی
2
0
,
4
0
1
0
1
0
-1/43%
0
0
149/48 T
2/41%
-1/25 B
0/9-