امید

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
6
0
3
0
/
5
0
8
0
K
0

امید

|مجاز
تامین سرمایه امید|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
6
0
3
0
/
5
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  7
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/4%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,010پایین ترین قیمت4,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱۰
   افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 76/15 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -570/54 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 62/77 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/68
5,270بازه قیمت روز4,770
1/63 B
حقیقی
2/20 B
570/54 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/38
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 6/08 M
 • تعداد سهام15,200,000,000
 • سهام شناور
  4/86 %
نسبت‌های مالی
 • P/E11/43
 • P/Eگروه11/33
 • EPS436
 • P/S
  6/72
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ33/14%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -26/22%شرکت معدنی وصنعتی چادرملو-سهامی عام-16/57%شرکت معدنی وصنعتی گل گهر-سهامی عام-9/07%بانک سپه3/26%موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه2/9%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان2/24%شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام-1/7%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان
  340/86 M
  62/50 K

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5,7602/81
59/46 B
104/83 T
10/16%
359/02 M
0/7624/72
تنوینتنوین
2,860-1/65
1/77 B
110/11 T
10/67%
-663/45 M
0/475/73
لوتوسلوتوس
3,695-0/78
3/52 B
129/32 T
12/53%
124/27 M
0/886/8
کالاکالا
10,2802/96
64/36 B
139/81 T
13/54%
1/13 B
1/1118/36
فرابورسفرابورس
9,0301/81
2/85 B
94/81 T
9/19%-0/430/41
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/28%---
تملتتملت
2,6690/23
4/62 B
72/06 T
6/98%
-2/61 B
2/378/82
انرژیانرژی
28,3502/07
67/64 B
76/55 T
7/42%
18/10 B
0/98119/81
امینامین
5,580-3/51
8/54 B
100/44 T
9/73%
-3/12 B
2/42-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/54%---
تفارستفارس
2,8952/81
32/19 B
28/95 T
2/81%
11/86 B
2/55-
تماوندتماوند
4,2140/76
3/74 B
59/00 T
5/71%
677/47 M
7/86-
تکیمیا
ت
1,7610/28
29/24 B
35/22 T
3/41%
-17/00 B
2/04-
تکاردان
ت
8,0800/25
69/99 B
72/72 T
7/04%
-43/77 B
--