امید

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
8
0
4
0
/
7
0
5
0
K
0

امید

|مجاز
تامین سرمایه امید|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
8
0
4
0
/
7
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  9
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/3%
  • صنعت
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,060پایین ترین قیمت5,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 76/76 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -219/44 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 65/23 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/78
5,300بازه قیمت روز4,800
1/37 B
حقیقی
1/59 B
559/00 M
حقوقی
339/57 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/33
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 6/08 M
 • تعداد سهام15,200,000,000
 • سهام شناور
  4/86 %
نسبت‌های مالی
 • P/E11/5
 • P/Eگروه11/33
 • EPS436
 • P/S
  6/76
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 966/01 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/23 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ33/14%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -25/23%شرکت معدنی وصنعتی چادرملو-سهامی عام-16/57%شرکت معدنی وصنعتی گل گهر-سهامی عام-10/07%بانک سپه3/26%موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه2/9%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان2/24%شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام-1/7%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
6,0000/67
91/75 B
109/20 T
10/43%
15/22 B
0/8925/14
تنوینتنوین
2,8570/77
6/05 B
109/99 T
10/51%
-3/52 B
0/585/88
لوتوسلوتوس
3,711-0/75
2/44 B
129/88 T
12/4%
598/78 M
1/296/91
کالاکالا
10,6300/76
171/93 B
144/57 T
13/81%
-6/46 B
0/6618/73
فرابورسفرابورس
11,050-4/72
319/95 B
92/82 T
8/87%
-70/10 B
0/428/04
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/28%---
تملتتملت
2,6680/15
3/16 B
72/04 T
6/88%
-2/58 B
1/678/81
انرژیانرژی
29,0601/11
105/30 B
78/46 T
7/49%
10/30 B
1/01121/57
امینامین
5,7900
21/09 B
104/22 T
9/95%
-3/17 B
2/22-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/53%---
تفارستفارس
2,936-0/54
11/46 B
29/36 T
2/8%
-6/55 B
0/77-
تماوندتماوند
4,2133/04
2/66 B
58/98 T
5/63%
360/49 M
1/68-
تکیمیا
ت
1,813-1/9
49/92 B
36/26 T
3/46%
-28/61 B
1/18-
تکاردان
ت
8,090-0/12
108/00 B
72/81 T
6/95%
-66/43 B
--