امید
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
5
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
6
0
%
حجم
سهم
7
0
6
0
9
0
/
4
0
4
0
K
تصویر نماد امید

امید

|مجاز
تامین سرمایه امید|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
5
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
6
0
%
حجم معاملات
سهم
7
0
6
0
9
0
/
4
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,499پایین ترین قیمت3,420

  بازده ماهانه

  امیدصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2/38 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

امید
3,601بازه قیمت روز3,259
281/73 M
حقیقی
2/66 B
2/38 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  6
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  74/75 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/38 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  31/30 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/38
 • حجم عرضه1/02 M
 • حجم تقاضا448/25 K
تعدادحجم خریدقیمت
139,4923,450
251,3963,440
260,0003,430
11,4883,422
19473,420
قیمتحجم فروشتعداد
3,4602,0001
3,4715,9941
3,47911
3,4801,4501
3,4812,844,5009
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
8/07
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  8/71 Mسهم
 • تعداد سهام
  21,779,000,000
 • درصد شناور
  %3/90
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/28
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۹۱۲:۴۳”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(دسبحان)،(امید)،(دیران)،(والبر)
  ۱۴۰۳/۲/۹۱۱:۳۰”
  توقف نماد (امید1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۲:۳۵”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(کسعدی)،(امید)،(ولملت)
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۱:۲۹”
  توقف نماد (امید1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۴:۰۳”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(امید)،(ولملت)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ33/14%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -29/95%شرکت معدنی وصنعتی چادرملو-سهامی عام-16/57%شرکت معدنی وصنعتی گل گهر-سهامی عام-5/7%بانک سپه3/26%موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه2/9%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان2/88%شرکت سرمایه گذاری سپه -سهامی عام -1/7%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد