وامید

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم
8
0
7
0
6
0
/
2
0
3
0
K
0

وامید

|مجاز
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم
8
0
7
0
6
0
/
2
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  0
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -27/6
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/7%
  • صنعت-1/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,890پایین ترین قیمت13,680

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید)
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1346/08 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -9/71 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 47/98 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/12
14,860بازه قیمت روز12,920
815/69 M
حقیقی
10/53 B
11/24 B
حقوقی
1/52 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
26/36
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 6/63 M
 • تعداد سهام96,979,742,000
 • سهام شناور
  15/67 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/29
 • P/Eگروه9/24
 • EPS1,889
 • P/S
  7/13
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/99 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/35 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 7/39 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 27/57 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 35/59 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک سپه60/17%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ17/03%موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه3/29%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گوهرفام امید2/26%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/56%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گوهرفام امید
  2/20 B
  1/20 M

نمادهای هم گروه (شرکتهای چند رشته ای صنعتی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وغدیروغدیر
20,580-0/48
96/24 B
1481/76 T
29/02%
-37/42 B
0/666/56
وبانکوبانک
10,210-1/46
68/78 B
278/22 T
5/45%
-3/84 B
1/864/69
وصندوقوصندوق
15,660-0/83
15/68 B
638/46 T
12/5%
-8/79 B
0/526/21
سینا
س
1,0000
0/00
1/90 T
0/04%---
شستاشستا
1,285-2/51
446/07 B
2102/28 T
41/17%
-33/93 B
0/97/13
تدبیر
ت
1,0000
0/00
71/00 T
1/39%---
وکغدیروکغدیر
13,880-3/36
155/78 B
532/51 T
10/43%
-87/99 B
0/54-