ثفارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
8
0
%
حجم
سهم
9
0
/
3
0
3
0
M
تصویر نماد ثفارس

ثفارس

|مجاز
عمران و توسعه فارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
9
0
/
3
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  5
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت31,270پایین ترین قیمت30,220

  بازده ماهانه

  ثفارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  50/20 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثفارس
31,440بازه قیمت روز30,220
286/03 B
حقیقی
235/84 B
0
حقوقی
50/20 B
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  0
  0
  2
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  123/89 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/23
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  50/20 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  808 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/37
 • حجم عرضه9/65 M
 • حجم تقاضا4/17 M
تعدادحجم خریدقیمت
132528,690
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
30,3201671
30,3302,0001
30,34041,1562
30,35036,9572
30,39032,0002
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
13/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/62 Mسهم
 • تعداد سهام
  4,050,000,000
 • درصد شناور
  %62/16
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه15/17
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۹:۰۰”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (برکت)،(ثفارس)
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۱۲:۴۵”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثفارس)،(فارس)،(دامین)،(وکغدیر)،(قثابت)،(ونیکی)
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۱۱:۳۳”
  توقف نماد (ثفارس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۹:۱۶”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (ثفارس)
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۴:۳۷”
  توقف نماد (ثفارس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی8/23%شرکت فنی مهندسی آلیاژخاتون-سهامی خاص-7/6%شرکت تولیدی زنجان برنز-سهامی خاص-5%شخص حقیقی3/11%شخص حقیقی2/54%شهرداری شیراز2/17%شرکت خاک طلائی توس-سهامی خاص-1/66%تعاونی شرکت رازی مولیبدن سپاهان1/46%شخص حقیقی1/38%شخص حقیقی1/37%اداره کل اوقاف وامورخیریه استان فارس1/19%شرکت رنگین اهن-سهامی خاص-1/12%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد