ثفارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/19%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/49%
حجم
7
0
/
5
0
9
0
M
تصویر نماد ثفارس

ثفارس

|مجاز
عمران وتوسعه فارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/19%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/49%
حجم معاملات
7
0
/
5
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  0
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  15/17
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت27,070پایین ترین قیمت25,780

  بازده ماهانه

  ثفارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  7,442,202,640ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثفارس
 • ارزش بازار
  106/84 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  9
  0
  4
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/19
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  7/44 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  385/65 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/92
28,080بازه قیمت روز24,420
195/53 B
حقیقی
188/08 B
5/03 B
حقوقی
12/47 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/62 Mسهم
 • تعداد سهام
  4,050,000,000
 • درصد شناور
  %63/51
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 14/42
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی8/14%شرکت فنی مهندسی آلیاژخاتون-سهامی خاص-7/69%شرکت تولیدی زنجان برنز-سهامی خاص-5/04%شخص حقیقی2/83%شخص حقیقی2/62%شهرداری شیراز2/17%شرکت خاک طلائی توس-سهامی خاص-1/66%تعاونی شرکت رازی مولیبدن سپاهان1/64%شخص حقیقی1/2%شخص حقیقی1/19%اداره کل اوقاف وامورخیریه استان فارس1/19%شرکت رنگین اهن-سهامی خاص-1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد