ثنوسا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/4%
حجم
1
0
8
0
/
4
0
8
0
M
تصویر نماد ثنوسا

ثنوسا

|ممنوع-متوقف
نوسازی وساختمان تهران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/4%
حجم معاملات
1
0
8
0
/
4
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  9
  0
  /
  0
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,970پایین ترین قیمت10,070

  بازده ماهانه

  ثنوساصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثنوسا
 • ارزش بازار
  26/90 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  ,
  4
  0
  7
  0
  5
  0
  ,
  6
  0
  4
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/7
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  251/32 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/41
10,740بازه قیمت روز9,720
174/67 B
حقیقی
189/17 B
14/50 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/7
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/42 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,630,000,000
 • درصد شناور
  %47/82
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 14/42
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران-سهامی عام-38/5%شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین-سهامی عام-10/11%شخص حقیقی1/81%کارگزاری آتی سازبازار1/76%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد