کفپارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
حجم
7
0
/
2
0
8
0
M
تصویر نماد کفپارس

کفپارس

|مجاز
فرآورده های نسوز پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
حجم معاملات
7
0
/
2
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  /
  3
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  2/95
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,840پایین ترین قیمت3,671

  بازده ماهانه

  کفپارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,029,695,654ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کفپارس
 • ارزش بازار
  9/37 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  2
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/29
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/03 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  196/25 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/35
3,967بازه قیمت روز3,449
25/90 B
حقیقی
26/93 B
1/43 B
حقوقی
404/60 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/87
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/82 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,500,000,000
 • درصد شناور
  %60/33
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 10/25
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی26/83%شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاءسپاهان -سهامی عام8%شخص حقیقی1/9%شخص حقیقی1/69%شخص حقیقی1/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد