شنفت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/46%
حجم
1
0
/
8
0
9
0
M
0

شنفت

|مجاز
نفت پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/46%
حجم
1
0
/
8
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  9
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -22/77
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/6%
  • صنعت+0/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,770پایین ترین قیمت8,340

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 171/60 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/37 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 119/26 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/86
9,220بازه قیمت روز8,020
5/96 B
حقیقی
7/33 B
9/94 B
حقوقی
8/57 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/81
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 8/00 M
 • تعداد سهام20,000,000,000
 • سهام شناور
  12/57 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/37
 • P/Eگروه5/93
 • EPS1,133
 • P/S
  1/71
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/29 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/79 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 5/22 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 11/08 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 26/86 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنعت نفت وگازپرشیا-سهامی عام-49/01%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -17/19%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-15/23%شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر-سهامی خاص-4/96%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ونفتونفت
5,400-1/82
10/40 B
27/00 T
0/44%
-3/23 B
0/666/88
شرانلشرانل
80,750-2/14
42/26 B
161/50 T
2/64%
28/97 B
1/145/42
شپناشپنا
8,180-1/56
579/26 B
1856/86 T
30/36%
-316/84 B
0/386/07
شبندرشبندر
11,060-2/65
534/50 B
1485/82 T
24/29%
-329/59 B
0/324/55
شزنگشزنگ
108,600-1/98
578/73 M
3/04 T
0/05%
0/00
0/12334/62
شپاسشپاس
33,300-1/63
6/02 B
79/92 T
1/31%
-332/00 M
0/564/97
شجی
ش
1,0000
0/00
940/00 B
0/01%---
شبهرنشبهرن
25,340-3/46
53/72 B
302/81 T
4/95%
-6/26 B
0/256/58
شاوانشاوان
22,000-4/77
95/94 B
176/00 T
2/88%
-50/34 B
0/265/78
شسپاشسپا
5,000-1/79
33/76 B
280/00 T
4/58%
-17/67 B
0/336/54
شبریزشبریز
12,710-2/58
40/51 B
381/30 T
6/23%
-6/61 B
0/766/41
شرمان
ش
1,0000
0/00
134/88 B
0%---
شترانشتران
4,366-1/04
277/57 B
1200/65 T
19/63%
-144/36 B
0/555/07
شراز
ش
14,600-4/14
51/78 B
160/60 T
2/63%
-31/30 B
0/22-