شنفت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/97%
حجم (مشکوک)
1
0
9
0
/
8
0
3
0
M
تصویر نماد شنفت

شنفت

|مجاز
نفت پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/97%
حجم معاملات(مشکوک)
1
0
9
0
/
8
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  3
  0
  /
  3
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  224/67
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,240پایین ترین قیمت8,090

  بازده ماهانه

  شنفتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  119,451,987,360ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

شنفت
 • ارزش بازار
  164/80 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  8
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  119/45 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  585/05 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/84
8,240بازه قیمت روز7,460
146/85 B
حقیقی
27/40 B
16/48 B
حقوقی
135/93 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/65
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  8/00 Mسهم
 • تعداد سهام
  20,000,000,000
 • درصد شناور
  %12/93
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 4/56
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنعت نفت وگازپرشیا-سهامی عام-49/01%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -16/64%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -15/44%شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر-سهامی خاص-4/96%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد