غنوش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/84%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/84%
حجم
2
0
/
6
0
2
0
M
0

غنوش

|مجاز
نوش مازندران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/84%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/84%
حجم
2
0
/
6
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  /
  8
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  2/56
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/3%
  • صنعت-4/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,850پایین ترین قیمت10,520

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 10/74 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/26%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 252/09 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 152/98 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/86
11,560بازه قیمت روز10,460
25/70 B
حقیقی
25/45 B
2/00 B
حقوقی
2/26 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/85
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/17 M
 • تعداد سهام1,000,000,000
 • سهام شناور
  86/93 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/33
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت آروین تجارت ثمین-سهامی خاص-3/72%شرکت تدبیربین الملل فرتاک-سهامی خاص-3/24%شخص حقیقی2/48%شخص حقیقی1/31%PRXسبد-شرک58163--شرک50463-1/3%PRXسبد-شرک68910--شرک50463-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,230-0/1
8/47 B
15/35 T
1/22%
1/50 B
1/24-
خودکفاخودکفا
8,970-1/65
33/81 B
67/28 T
5/34%
-12/47 B
0/65-
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
1-
غگلغگل
3,6771/61
16/91 B
36/77 T
2/92%
-3/25 B
0/92-
غدیسغدیس
15,090-1/38
17/35 B
17/65 T
1/4%
-1/20 B
0/52-
غدشتغدشت
27,3101/8
6/53 B
18/62 T
1/48%
-1/16 B
1/36-
غدامغدام
49,870-1/11
10/95 B
7/98 T
0/63%
296/88 M
0/43-
غمهراغمهرا
10,8301/66
3/79 B
20/58 T
1/63%
-1/39 B
1/34-
غفارسغفارس
16,7204/96
92/18 B
19/39 T
1/54%
-3/20 B
1/49-
غبهنوشغبهنوش
85,5005
21/34 B
30/78 T
2/44%
-1/66 B
1/05-
غبشهرغبشهر
2,7300/29
32/91 B
80/53 T
6/39%
10/10 B
0/75-
غشانغشان
7,0202/27
19/41 B
12/06 T
0/96%
-8/44 B
1-
غناب
غ
995,450-3
2/64 B
19/91 T
1/58%
0/00
0/55-
وبشهروبشهر
6,220-2/52
3/18 B
93/30 T
7/41%
-850/86 M
0/5-
غشوکوغشوکو
10,9900
1/93 B
4/40 T
0/35%
0/00
2/08-
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
73,4000/3
5/05 B
33/91 T
2/69%
0/00
1/65-
غسالمغسالم
4,586-2
10/75 B
20/56 T
1/63%
3/09 M
0/71-
غشهدغشهد
8,2901/32
15/36 B
6/79 T
0/54%
550/91 M
0/78-
غشصفاغشصفا
17,75015/31
48/87 B
20/52 T
1/63%
-2/89 B
0/77-
غپینوغپینو
4,1260/63
6/23 B
37/13 T
2/95%
-658/71 M
0/65-
غپاکغپاک
18,350-2/49
29/01 B
25/42 T
2/02%
3/15 B
0/95-
غپآذرغپآذر
37,3502/17
2/79 B
10/83 T
0/86%
1/15 B
2/31-
غچینغچین
5,4201/33
40/30 B
11/60 T
0/92%
2/55 B
0/76-
غشاذرغشاذر
7,6200
4/63 B
10/44 T
0/83%
-1/67 B
0/42-
غگرجیغگرجی
2,3972/37
46/52 B
8/99 T
0/71%
3/17 B
1/72-
غاذرغاذر
19,9001/99
52/09 B
6/96 T
0/55%
-7/45 B
1/03-
غگلستاغگلستا
18,350-0/59
13/88 B
11/67 T
0/93%
258/86 M
0/6-
غگلپاغگلپا
40,050-1/24
11/84 B
14/78 T
1/17%
159/04 M
0/24-
غگزغگز
5,1842/5
397/74 M
2/02 T
0/16%
0/00
0/75-
غشهدابغشهداب
3,754-2/82
23/48 B
22/91 T
1/82%
-930/18 M
0/49-
بهپاکبهپاک
4,357-0/07
6/48 B
17/86 T
1/42%
361/21 M
0/72-
غنیلیغنیلی
6,1601/48
616/00 K
2/46 T
0/2%
0/00
1-
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,6104/83
21/60 B
25/91 T
2/06%
1/86 B
1/84-
غبهارغبهار
19,0901/22
5/12 B
7/41 T
0/59%
0/00
1/61-
غویتاغویتا
3,3311/21
13/74 B
23/32 T
1/85%
-1/38 B
1/19-
غگیلاغگیلا
18,180-0/33
11/04 B
7/44 T
0/59%
-123/43 M
1/71-
غزرغزر
3,513-1/3
28/36 B
63/23 T
5/02%
2/53 B
1/86-
غکورشغکورش
7,9300/38
6/27 B
158/60 T
12/59%
291/61 M
1/33-
غصینوغصینو
14,4503/67
6/36 B
144/50 T
11/47%
-1/23 B
1/2-
غدانه
غ
6,5001/85
19/09 B
13/00 T
1/03%
0/00
0/85-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/8%---
عالیس
ع
23,400-0/85
17/75 B
70/20 T
5/57%
-11/65 B
2/91-
غپونهغپونه
11,9801/51
3/66 B
10/78 T
0/86%
-1/28 B
0/76-
غمایه
غ
64,550-4/98
123/75 B
15/49 T
1/23%
-93/28 B
0/08-
آردینه
آ
--------