بنیرو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/21%
حجم
6
0
/
0
0
9
0
M
0

بنیرو

|مجاز
نیروترانس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/21%
حجم
6
0
/
0
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  4
  0
  /
  9
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -36/46
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8%
  • صنعت+1/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,240پایین ترین قیمت4,038

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/06/02
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 38/68 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  2
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/07%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 441/96 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 155/83 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/95
4,540بازه قیمت روز3,946
24/93 B
حقیقی
24/49 B
54/00 M
حقوقی
495/95 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
10/91
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/77 M
 • تعداد سهام9,418,794,000
 • سهام شناور
  34/54 %
نسبت‌های مالی
 • P/E10/17
 • P/Eگروه14/81
 • EPS398
 • P/S
  3/56
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 11/79 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 14/16 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 12/80 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 48/78 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 64/28 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران20/73%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ16/13%شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ-سهامی خاص-15/98%شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب صبا-سهامی عام -5/48%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/76%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/7%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/28%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/24%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
20,7002/92
5/73 B
6/21 T
1/75%
2/79 B
3/02116/13
بایکابایکا
27,200-2/86
111/11 M
13/73 T
3/87%
0/00
-131/03
بشهاببشهاب
20,940-4/99
29/64 B
15/27 T
4/31%
5/62 B
0/5411/31
بکاببکاب
12,220-1/86
29/04 B
6/00 T
1/69%
3/52 B
1/0142/46
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
1/06%---
بموتوبموتو
2,684-0/9
19/65 B
54/07 T
15/25%
6/70 B
1/610/29
بتکبتک
256,350-2
2/88 B
2/31 T
0/65%
0/00
11,135/45
بترانسبترانس
2,874-1/14
114/74 B
104/62 T
29/51%
-13/06 B
0/738/55
بالبربالبر
25,340-4/47
8/66 B
16/22 T
4/58%
-633/15 M
0/5580/42
بکامبکام
2,793-4/38
35/61 B
38/20 T
10/78%
-404/41 M
0/6718/5
بسویچبسویچ
4,251-4/2
8/24 B
54/80 T
15/46%
-7/17 B
0/1911/83
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
0/99%---
بکابلبکابل
35,000-0/86
85/64 B
35/83 T
10/11%
-50/99 B
0/46-