ونیکی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
%
حجم
سهم
2
0
/
3
0
3
0
M
تصویر نماد ونیکی

ونیکی

|مجاز
سرمایه گذاری ملی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
3
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  3
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,660پایین ترین قیمت6,530

  بازده ماهانه

  ونیکیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -10/44 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ونیکی
6,790بازه قیمت روز6,530
4/74 B
حقیقی
15/18 B
10/56 B
حقوقی
121/49 M
 • تعداد معاملات
  3
  0
  5
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  232/40 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -10/44 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  98/68 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/43
 • حجم عرضه3/61 M
 • حجم تقاضا2/58 M
تعدادحجم خریدقیمت
137,4026,570
61,057,3386,530
11,3756,400
11,0006,350
11,0006,310
قیمتحجم فروشتعداد
6,5801,8001
6,60034,7054
6,620100,0001
6,63050,4122
6,66021,3502
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/37
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  14 Mسهم
 • تعداد سهام
  35,000,000,000
 • درصد شناور
  %13/39
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/2
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۹:۳۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۴:۴۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۴:۲۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۱۲:۴۵”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثفارس)،(فارس)،(دامین)،(وکغدیر)،(قثابت)،(ونیکی)
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۱۱:۳۴”
  توقف نماد (ونیکی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک تجارت41/93%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ34/24%بانک صادرات ایران5/11%شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت-سهامی خاص-2/59%شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی خاص -1/39%شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان-سهامی خاص-1/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد