فنورد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
حجم
6
0
7
0
7
0
/
1
0
1
0
K
تصویر نماد فنورد

فنورد

|مجاز
نوردوقطعات فولادی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
حجم معاملات
6
0
7
0
7
0
/
1
0
1
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  2
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -7/13
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,930پایین ترین قیمت10,700

  بازده ماهانه

  فنوردصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5,077,934,620ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فنورد
 • ارزش بازار
  34/37 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/08 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  48/07 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/33
11,690بازه قیمت روز10,170
1/97 B
حقیقی
7/05 B
5/32 B
حقوقی
237/77 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/18
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/36 Mسهم
 • تعداد سهام
  3,168,000,000
 • درصد شناور
  %34/66
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/61
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت شین کیش سهامی خاص13/57%شرکت مجتمع صنعتی فولادامیرخاورمیانه-سهامی خا7/79%شخص حقیقی5/91%شخص حقیقی5/31%شخص حقیقی3/77%شخص حقیقی3/24%شخص حقیقی3/14%شخص حقیقی2/68%شخص حقیقی2/68%شخص حقیقی2/29%شخص حقیقی2/17%شخص حقیقی2/17%شخص حقیقی1/55%شخص حقیقی1/55%شخص حقیقی1/36%شخص حقیقی1/26%شخص حقیقی1/26%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/22%موسسه خیریه بقیه اله الاعظم مشهد1/18%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد