شبهرن

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/63%
حجم
2
0
/
1
0
5
0
M
0

شبهرن

|مجاز
نفت‌ بهران‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/63%
حجم
2
0
/
1
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  3
  0
  /
  7
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -142/84
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2%
  • صنعت+0/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت25,960پایین ترین قیمت24,830

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 302/81 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  5
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -6/26 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 104/66 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/25
27,560بازه قیمت روز23,960
39/98 B
حقیقی
46/24 B
13/72 B
حقوقی
7/46 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/06
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/60 M
 • تعداد سهام11,950,000,000
 • سهام شناور
  31/14 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/58
 • P/Eگروه5/93
 • EPS3,780
 • P/S
  1/56
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/15 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/14 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 3/17 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 55/14 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 56/19 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی30/03%شرکت انرژی گسترسینا-سهامی خاص-21/14%شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام-15/22%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی -سهامی عام -1/45%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ونفتونفت
5,400-1/82
10/40 B
27/00 T
0/45%
-3/23 B
0/666/88
شرانلشرانل
80,750-2/14
42/26 B
161/50 T
2/7%
28/97 B
1/145/42
شپناشپنا
8,180-1/56
579/26 B
1856/86 T
31/02%
-316/84 B
0/386/07
شبندرشبندر
11,060-2/65
534/50 B
1485/82 T
24/82%
-329/59 B
0/324/55
شزنگشزنگ
108,600-1/98
578/73 M
3/04 T
0/05%
0/00
0/12334/62
شپاسشپاس
33,300-1/63
6/02 B
79/92 T
1/33%
-332/00 M
0/564/97
شجی
ش
1,0000
0/00
940/00 B
0/02%---
شنفتشنفت
8,580-3/13
15/93 B
171/60 T
2/87%
-1/37 B
0/867/37
شاوانشاوان
22,000-4/77
95/94 B
176/00 T
2/94%
-50/34 B
0/265/78
شسپاشسپا
5,000-1/79
33/76 B
280/00 T
4/68%
-17/67 B
0/336/54
شبریزشبریز
12,710-2/58
40/51 B
381/30 T
6/37%
-6/61 B
0/766/41
شرمان
ش
1,0000
0/00
134/88 B
0%---
شترانشتران
4,366-1/04
277/57 B
1200/65 T
20/06%
-144/36 B
0/555/07
شراز
ش
14,600-4/14
51/78 B
160/60 T
2/68%
-31/30 B
0/22-