شبهرن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
حجم
9
0
5
0
0
0
/
2
0
7
0
K
تصویر نماد شبهرن

شبهرن

|مجاز
نفت بهران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
حجم معاملات
9
0
5
0
0
0
/
2
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  5
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  3/44
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,650پایین ترین قیمت20,300

  بازده ماهانه

  شبهرنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -10,693,243,020ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شبهرن
 • ارزش بازار
  245/09 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  3
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -10/69 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  60/38 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/23
21,930بازه قیمت روز19,070
8/82 B
حقیقی
19/51 B
10/69 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/61
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/78 Mسهم
 • تعداد سهام
  11,950,000,000
 • درصد شناور
  %31/16
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 4/15
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی30/03%شرکت انرژی گسترسینا-سهامی خاص-21/14%شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام-15/22%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی -سهامی عام -1/45%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد