فنوال
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/51%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/4%
حجم (مشکوک)
1
0
0
0
/
3
0
5
0
M
تصویر نماد فنوال

فنوال

|مجاز
نورد آلومینیوم|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/51%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/4%
حجم معاملات(مشکوک)
1
0
0
0
/
3
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  8
  0
  /
  5
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  46/89
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,770پایین ترین قیمت7,340

  بازده ماهانه

  فنوالصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -264,930,580ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فنوال
 • ارزش بازار
  38/61 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  3
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/2
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -264/93 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  253/42 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/14
7,770بازه قیمت روز6,770
75/77 B
حقیقی
76/04 B
2/66 B
حقوقی
2/39 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/22
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/20 Mسهم
 • تعداد سهام
  5,087,603,000
 • درصد شناور
  %21/41
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/08
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت آلومینیوم تابنده اراک-سهامی خاص-33/46%شرکت هوشمندسرمایه پردیس-بامسئولیت محدود-18/23%شرکت پیشران سرمایه پردیس-بامسئولیت محدود-17/94%شخص حقیقی6/2%شخص حقیقی1/76%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد