نمرینو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/11%
حجم
1
0
/
0
0
5
0
M
0

نمرینو

|ممنوع-متوقف
ایران مرینوس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/11%
حجم
1
0
/
0
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -11/85
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/2%
  • صنعت+2/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت50,000پایین ترین قیمت47,430

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۹
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 19/30 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  6
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/26%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -15/71 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 131/79 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/63
50,660بازه قیمت روز45,840
31/76 B
حقیقی
47/47 B
18/90 B
حقوقی
3/19 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
102/93
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 247/24 K
 • تعداد سهام400,000,000
 • سهام شناور
  25/66 %
نسبت‌های مالی
 • P/E25/03
 • P/Eگروه122/67
 • EPS1,994
 • P/S
  22/84
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 563/87 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 350/53 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 230/75 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 28/77 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 19/31 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-43/49%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی15/8%شخص حقیقی3/33%شخص حقیقی3/07%شخص حقیقی3/07%شخص حقیقی2/73%شخص حقیقی1/76%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (منسوجات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع بلوچ
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
نساجی قائمشهر
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
نتوسنتوس
9,890-2/92
1/79 B
2/74 T
14/6%
0/00
0/65111/59
نشارنشار
10
0/00
4/00 M
0%---
نطریننطرین
12,120-5/74
26/61 B
9/39 T
50/09%
-1/69 B
0/6632/88
نبروجنبروج
10,6604
6/95 M
6/32 T
33/7%
0/00
4-
نخریس
ن
1,0000
0/00
300/00 B
1/6%---