نمرینو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/58%
حجم
3
0
5
0
4
0
/
7
0
8
0
K
تصویر نماد نمرینو

نمرینو

|ممنوع-متوقف
ایران مرینوس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/58%
حجم معاملات
3
0
5
0
4
0
/
7
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  12/44
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت43,800پایین ترین قیمت41,380

  بازده ماهانه

  نمرینوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -9,162,765,450ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

نمرینو
 • ارزش بازار
  17/15 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -9/16 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  63/58 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/36
43,870بازه قیمت روز39,710
5/09 B
حقیقی
14/25 B
10/14 B
حقوقی
977/01 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
28/37
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  360/40 Kسهم
 • تعداد سهام
  400,000,000
 • درصد شناور
  %24/99
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 20/72
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -44/18%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی15/8%شخص حقیقی3/34%شخص حقیقی3/07%شخص حقیقی3/07%شخص حقیقی2/73%شخص حقیقی1/76%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد