مبین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/38%
حجم
1
0
/
1
0
3
0
M
0

مبین

|مجاز
مبین انرژی خلیج فارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/38%
حجم
1
0
/
1
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  2
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -57/63
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/6%
  • صنعت+5/1%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت26,200پایین ترین قیمت25,700

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۶/۳۰
   زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 528/61 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  7
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 2/60 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 83/04 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/23
27,530بازه قیمت روز24,910
19/60 B
حقیقی
17/00 B
9/67 B
حقوقی
12/27 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
51/98
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/06 M
 • تعداد سهام20,237,840,000
 • سهام شناور
  13/01 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/43
 • P/Eگروه8/3
 • EPS4,012
 • P/S
  1/43
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/89 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/58 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/06 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 48/99 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 49/65 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 65/31 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس -سهامی عام -82/59%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/65%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/54%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,6001/19
2/17 B
121/88 T
11/99%
-187/48 M
1/5733/93
بمپنابمپنا
7,470-3/16
12/74 B
57/73 T
5/68%
-8/80 B
0/2215/1
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
23,700-0/42
40/82 B
130/82 T
12/87%
-13/72 B
1/1118/52
بفجربفجر
19,0401/74
7/30 B
371/28 T
36/51%
-4/76 B
0/315/87
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/27%---
بکهنوجبکهنوج
1,456-1/42
9/43 B
23/37 T
2/3%
-5/92 B
0/27-
بگیلانبگیلان
15,940-1/92
12/36 B
68/54 T
6/74%
-3/56 B
3/5717/67
بزاگرسبزاگرس
5,560-0/71
17/46 B
33/36 T
3/28%
1/60 B
0/9433/84
بجهرمبجهرم
2,599-0/23
55/72 B
62/75 T
6/17%
0/00
1/322/26
آباداآبادا
11,420-1/13
6/50 B
28/55 T
2/81%
383/60 M
6/24-
بپیوندبپیوند
12,800-2/53
18/61 B
38/40 T
3/78%
-1/32 B
2/27-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/97%---
بمولد
ب
6,790-0/59
56/41 B
57/52 T
5/66%
-15/24 B
--