کمنگنز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/64%
حجم
7
0
7
0
8
0
/
6
0
2
0
K
0

کمنگنز

|مجاز
معادن منگنزایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/64%
حجم
7
0
7
0
8
0
/
6
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  5
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  4/64
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/2%
  • صنعت+3/2%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,600پایین ترین قیمت16,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۲۴
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 25/75 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/05%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 2/15 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 161/33 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/46
18,500بازه قیمت روز16,080
12/91 B
حقیقی
10/75 B
651/42 M
حقوقی
2/80 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/36
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 714/97 K
 • تعداد سهام1,480,000,000
 • سهام شناور
  31/69 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/76
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تکادو-سهامی عام-40/05%شرکت مجتمع نگین معادن احیاء-سهامی خاص-9/76%شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا5/21%شخص حقیقی4/12%شخص حقیقی2/9%شرکت تارابگین-سهامی خاص-2/6%BFMصندوق س.ا.بازارگردانی آرمان تدبیرنقش جهان1/49%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق س.ا.بازارگردانی آرمان تدبیرنقش جهان
  22/11 M
  -68/72 K

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کدماکدما
72,1904/99
152/61 B
18/05 T
0/25%
5/63 B
1/35-
کاماکاما
5,090-2/87
202/45 B
101/80 T
1/41%
16/99 B
0/5-
ومعادنومعادن
4,813-1/05
54/00 B
926/16 T
12/8%
-26/99 B
0/25-
کچادکچاد
5,830-1/02
30/86 B
1582/85 T
21/88%
424/31 M
0/33-
تکنارتکنار
65,550-2/58
6/40 B
3/93 T
0/05%
-186/66 M
0/68-
کنورکنور
19,730-0/25
14/74 B
251/97 T
3/48%
-10/44 B
0/4-
کرویکروی
6,960-1/85
20/61 B
69/60 T
0/96%
-6/16 B
0/37-
کبافقکبافق
32,820-1/51
15/82 B
39/88 T
0/55%
-10/49 B
0/28-
کگلکگل
6,230-2/23
38/35 B
2055/90 T
28/41%
3/35 B
0/69-
وامیروامیر
356,100-3
12/17 B
29/91 T
0/41%
-1/60 B
0/43-
کگهرکگهر
49,9500/1
37/41 B
1248/75 T
17/26%
-6/07 B
0/34-
تاصیکوتاصیکو
7,5300/93
13/85 B
508/27 T
7/03%
1/45 B
0/87-
اپالاپال
13,530-0/52
8/22 B
135/30 T
1/87%
514/94 M
1/97-
فزرفزر
42,050-1/99
71/25 B
126/15 T
1/74%
-24/22 B
0/55-
تجلیتجلی
2,180-0/77
8/00 B
135/16 T
1/87%
-1/61 B
0/35-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---