کمنگنز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/17%
حجم
9
0
8
0
2
0
/
7
0
3
0
K
0

کمنگنز

|مجاز
معادن منگنزایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/17%
حجم
9
0
8
0
2
0
/
7
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  1/26
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/9%
  • صنعت-3/7%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,830پایین ترین قیمت17,100

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 25/77 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/07%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -207/62 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 168/02 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/5
18,590بازه قیمت روز16,170
16/63 B
حقیقی
16/84 B
470/25 M
حقوقی
262/63 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/36
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 714/97 K
 • تعداد سهام1,480,000,000
 • سهام شناور
  31/69 %
نسبت‌های مالی
 • P/E13/21
 • P/Eگروه12/76
 • EPS1,302
 • P/S
  7/66
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/83 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/78 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تکادو-سهامی عام-40/05%شرکت مجتمع نگین معادن احیاء-سهامی خاص-9/76%شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا5/21%شخص حقیقی4/12%شخص حقیقی2/9%شرکت تارابگین-سهامی خاص-2/6%BFMصندوق س.ا.بازارگردانی آرمان تدبیرنقش جهان1/49%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کدماکدما
78,270-1/16
272/19 B
19/57 T
0/28%
146/43 M
0/98252/9
کاماکاما
5,110-1/56
192/69 B
102/20 T
1/44%
5/03 B
0/9813/43
ومعادنومعادن
4,667-1/16
62/73 B
898/06 T
12/65%
-8/71 B
0/586/42
کچادکچاد
5,720-1/39
40/88 B
1552/98 T
21/88%
-15/70 B
0/267/05
تکنارتکنار
65,600-2/65
6/02 B
3/94 T
0/06%
-584/83 M
1/0546/26
کنورکنور
19,510-2/15
7/16 B
249/16 T
3/51%
-4/82 B
0/3111/12
کرویکروی
6,880-2/33
24/03 B
68/80 T
0/97%
-3/03 B
0/74/31
کبافقکبافق
32,8601/04
13/77 B
39/92 T
0/56%
0/00
1/3414/74
کگلکگل
5,950-2/01
38/55 B
1963/50 T
27/66%
-404/00 M
0/5610/53
وامیروامیر
351,300-0/54
13/46 B
29/51 T
0/42%
-7/86 B
0/57/78
کگهرکگهر
49,950-0/9
15/93 B
1248/75 T
17/59%
-2/46 B
0/7310/47
تاصیکوتاصیکو
7,920-1/39
41/99 B
534/60 T
7/53%
-9/18 B
0/587/33
اپالاپال
13,3700/07
21/99 B
133/70 T
1/88%
425/80 M
2/15-
فزرفزر
40,9500/12
150/37 B
122/85 T
1/73%
-88/27 B
0/69-
تجلیتجلی
2,102-0/62
11/41 B
130/32 T
1/84%
-3/66 B
0/85-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---