کمنگنز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/82%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/35%
حجم
7
0
1
0
9
0
/
0
0
1
0
K
0

کمنگنز

|مجاز
معادن منگنزایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/82%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/35%
حجم
7
0
1
0
9
0
/
0
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -2/53
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/4%
  • صنعت-4/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,340پایین ترین قیمت16,770

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 25/06 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/05%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -242/27 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 183/28 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/93
18,620بازه قیمت روز16,200
17/96 B
حقیقی
18/12 B
1/20 B
حقوقی
1/04 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/35
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 714/97 K
 • تعداد سهام1,480,000,000
 • سهام شناور
  31/69 %
نسبت‌های مالی
 • P/E13/06
 • P/Eگروه12/76
 • EPS1,302
 • P/S
  7/57
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تکادو-سهامی عام-40/05%شرکت مجتمع نگین معادن احیاء-سهامی خاص-9/76%شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا5/21%شخص حقیقی4/12%شخص حقیقی2/9%شرکت تارابگین-سهامی خاص-2/6%BFMصندوق س.ا.بازارگردانی آرمان تدبیرنقش جهان1/49%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق س.ا.بازارگردانی آرمان تدبیرنقش جهان
  22/07 M
  12/17 K
  شخص حقیقی
  16/63 M
  -21/00 K

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کدماکدما
78,4800/06
65/15 B
19/62 T
0/28%
-144/39 M
0/78253/73
کاماکاما
5,0304/27
118/81 B
100/60 T
1/43%
-6/11 B
1/0313/54
ومعادنومعادن
4,632-0/15
39/93 B
891/33 T
12/64%
-12/97 B
0/436/47
کچادکچاد
5,6700
15/88 B
1539/40 T
21/83%
-11/47 B
0/367/08
تکنارتکنار
64,400-1/94
1/44 B
3/86 T
0/06%
50/81 M
1/1746/04
کنورکنور
19,390-2/62
15/24 B
247/63 T
3/51%
1/65 B
0/3111/05
کرویکروی
6,7600/3
5/34 B
67/60 T
0/96%
138/38 M
0/954/37
کبافقکبافق
32,510-0/7
6/09 B
39/50 T
0/56%
-1/42 B
0/5114/64
کگلکگل
5,900-1/01
36/55 B
1947/00 T
27/61%
2/59 B
0/9210/59
وامیروامیر
332,850-2/17
13/29 B
27/96 T
0/4%
-891/79 M
0/897/57
کگهرکگهر
49,900-0/1
36/66 B
1247/50 T
17/69%
-328/41 M
2/0110/36
تاصیکوتاصیکو
7,9000/13
11/05 B
533/25 T
7/56%
-4/41 B
0/257/42
اپالاپال
13,290-2/1
14/75 B
132/90 T
1/89%
1/94 B
1/01-
فزرفزر
41,4500/98
102/79 B
124/35 T
1/76%
-50/30 B
0/48-
تجلیتجلی
2,0470/34
6/54 B
126/91 T
1/8%
-1/93 B
0/56-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---