کمنگنز
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/59%
حجم
1
0
/
0
0
7
0
M
تصویر نماد کمنگنز

کمنگنز

|مجاز
معادن منگنزایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/59%
حجم معاملات
1
0
/
0
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  9
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  17/05
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,190پایین ترین قیمت15,310

  بازده ماهانه

  کمنگنزصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  160,000,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کمنگنز
 • ارزش بازار
  23/46 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  160/00 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  131/08 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/93
16,530بازه قیمت روز14,370
16/91 B
حقیقی
16/75 B
0
حقوقی
160/00 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/31
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  978/47 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,480,000,000
 • درصد شناور
  %31/39
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/28
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تکادو-سهامی عام-40/05%شرکت مجتمع نگین معادن احیاء-سهامی خاص-9/76%شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا5/21%شخص حقیقی4/48%شخص حقیقی2/91%شرکت تارابگین-سهامی خاص-2/6%BFMصندوق س.ا.بازارگردانی آرمان تدبیرنقش جهان1/47%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد