اخابر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/87%
حجم
1
0
0
0
/
4
0
0
0
M
0

اخابر

|مجاز
مخابرات ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/87%
حجم
1
0
0
0
/
4
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  8
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -307/37
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/7%
  • صنعت-7/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,650پایین ترین قیمت9,320

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - قرارداد USO- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 567/60 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  4
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/94 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 201/23 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/75
10,310بازه قیمت روز8,970
80/29 B
حقیقی
82/23 B
17/90 B
حقوقی
15/96 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
141/86
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 9/57 M
 • تعداد سهام60,000,000,000
 • سهام شناور
  28/25 %
نسبت‌های مالی
 • P/E81/9
 • P/Eگروه26/95
 • EPS116
 • P/S
  4/44
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 16/57 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 20/50 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 31/72 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 161/29 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 228/92 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه اعتمادمبین-سهامی خاص-43/63%دولت جمهوری اسلامی ایران19/76%شرکت واسط مالی شهریورپنجم-بامسئولیت محدود-3/91%شرکت ارتباطات سیارایران-سهامی عام-2/17%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/14%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (مخابرات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
موج تامین
م
10,0000
0/00
17/55 T
4/39%---
همراههمراه
4,938-2/15
34/00 B
371/34 T
92/81%
-2/72 B
0/527/15
اپردازاپرداز
4,990-3/31
42/78 B
11/23 T
2/81%
-90/35 M
0/4512/25