اخابر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/29%
حجم
1
0
6
0
/
6
0
0
0
M
تصویر نماد اخابر

اخابر

|مجاز
مخابرات ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/29%
حجم معاملات
1
0
6
0
/
6
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  1
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -50/67
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,450پایین ترین قیمت10,220

  بازده ماهانه

  اخابرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -45,440,231,470ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

اخابر
 • ارزش بازار
  621/60 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  4
  0
  8
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -45/44 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  247/09 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/6
11,110بازه قیمت روز9,670
99/83 B
حقیقی
145/27 B
69/78 B
حقوقی
24/34 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
62/27
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  11/04 Mسهم
 • تعداد سهام
  60,000,000,000
 • درصد شناور
  %28/31
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 15/19
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه اعتمادمبین-سهامی خاص-43/61%دولت جمهوری اسلامی ایران19/76%شرکت واسط مالی شهریورپنجم-بامسئولیت محدود-3/91%شرکت ارتباطات سیارایران-سهامی عام-2/17%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/14%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد