غپینو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
حجم
2
0
/
0
0
5
0
M
تصویر نماد غپینو

غپینو

|مجاز
پارس مینو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
حجم معاملات
2
0
/
0
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  3
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/86
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,125پایین ترین قیمت3,008

  بازده ماهانه

  غپینوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  312,601,101ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غپینو
 • ارزش بازار
  33/84 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  312/60 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  117/26 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/39
3,297بازه قیمت روز2,867
5/86 B
حقیقی
5/55 B
428/68 M
حقوقی
741/28 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/83
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/76 Mسهم
 • تعداد سهام
  11,000,000,000
 • درصد شناور
  %35/53
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/13
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنعتی مینو-سهامی عام-55/28%شرکت خدمات مالی ومدیریت معین آزادگان-س.خاص-3/84%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -2/76%شرکت سرمایه گذاری آینده نگرالگوریتم -سهامی خاص2/59%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد