فاراک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/53%
حجم
6
0
0
0
/
1
0
0
0
M
0

فاراک

|مجاز
ماشین سازی اراک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/53%
حجم
6
0
0
0
/
1
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -5/94
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/56%
  • صنعت+1/88%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,897پایین ترین قیمت1,841

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۱۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - الحاقیه قرارداد تأمین تجهیزات ساخت احیا کوره اقلید- گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/06/31
  • ۱۴۰۲/۹/۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - الحاقیه قرارداد طرح بی بی حکیمه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 38/53 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/29%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 17/79 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 317/89 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/17
1,970بازه قیمت روز1,784
109/35 B
حقیقی
91/56 B
2/82 B
حقوقی
20/61 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
25/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 8/26 M
 • تعداد سهام20,637,727,000
 • سهام شناور
  48/03 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/74
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-37/12%بانک دی-سهامی عام-3/91%شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان-سهامی خاص-2/63%شرکت سرمایه گذاری تدبیرفرهنگیان-سهامی خاص-2/46%شرکت سرمایه گذاری سرمایه گسترسهند-سهامی خاص -2/01%شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس-س خ-1/35%شخص حقیقی1/23%شخص حقیقی1/22%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فنرژیفنرژی
3
0
9
0
,
8
0
0
0
0
0
-0/62%
0
0
6/49 T
4/25%
0
1/19-
فبیرافبیرا
3
0
,
6
0
1
0
1
0
-2/48%
0
0
6/40 T
4/18%
-295/13 M
1/02-
فجوشفجوش
1
0
,
5
0
8
0
3
0
0%
0
0
3/34 T
2/18%
0
1/33-
فجامفجام
7
0
,
8
0
1
0
0
0
0/77%
0
0
7/03 T
4/59%
0
1/22-
فلامیفلامی
1
0
1
0
,
0
0
5
0
0
0
1%
0
0
6/63 T
4/33%
-460/60 M
1/67-
فاذرفاذر
1
0
,
9
0
3
0
9
0
-0/56%
0
0
35/15 T
22/98%
-3/21 B
0/63-
چدنچدن
2
0
,
3
0
9
0
7
0
0%
0
0
33/56 T
21/94%
0
--
کیاکیا
5
0
,
2
0
2
0
0
0
-1/14%
6
0
8
0
9
0
/
5
0
9
0
M
0
3/13 T
2/05%
-128/59 M
1/02-
فکمندفکمند
3
0
3
0
,
2
0
0
0
0
0
0%
0
0
12/72 T
8/31%
0
0/33-