فاراک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/75%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/32%
حجم
3
0
6
0
/
0
0
0
0
M
0

فاراک

|مجاز
ماشین سازی اراک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/75%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/32%
حجم
3
0
6
0
/
0
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  7
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -3/56
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/14%
  • صنعت+3/85%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,887پایین ترین قیمت1,843

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۱۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - الحاقیه قرارداد تأمین تجهیزات ساخت احیا کوره اقلید- گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/06/31
  • ۱۴۰۲/۹/۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - الحاقیه قرارداد طرح بی بی حکیمه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 38/41 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  6
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/17%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 2/10 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 276/91 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/25
1,960بازه قیمت روز1,774
67/01 B
حقیقی
64/92 B
0
حقوقی
2/10 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
25/18
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 8/26 M
 • تعداد سهام20,637,727,000
 • سهام شناور
  48/03 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/01
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-37/12%بانک دی-سهامی عام-3/91%شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان-سهامی خاص-2/63%شرکت سرمایه گذاری تدبیرفرهنگیان-سهامی خاص-2/46%شرکت سرمایه گذاری سرمایه گسترسهند-سهامی خاص -2/01%شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس-س خ-1/35%شخص حقیقی1/23%شخص حقیقی1/22%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
1
0
0
0
,
3
0
9
0
0
0
-4/94%
2
0
9
0
/
3
0
7
0
B
0
2/94 T
1/93%
0
0/49-
فبیرافبیرا
3
0
,
5
0
0
0
9
0
-2/83%
1
0
4
0
/
9
0
0
0
B
0
6/22 T
4/08%
141/48 M
0/45-
فجوشفجوش
1
0
,
5
0
8
0
3
0
0%
9
0
6
0
2
0
/
7
0
7
0
M
0
3/34 T
2/19%
0
1-
فجامفجام
7
0
,
7
0
6
0
0
0
-0/64%
5
0
/
7
0
3
0
B
0
6/98 T
4/58%
-76/60 M
1/1-
فلامیفلامی
1
0
1
0
,
5
0
2
0
0
0
4/25%
3
0
3
0
/
2
0
0
0
B
0
6/91 T
4/53%
1/82 B
1/46-
فاذرفاذر
1
0
,
9
0
8
0
4
0
2/32%
2
0
2
0
6
0
/
2
0
0
0
B
0
35/96 T
23/58%
-17/87 B
1/11-
چدنچدن
2
0
,
5
0
6
0
5
0
7/01%
1
0
7
0
1
0
/
6
0
4
0
B
0
35/91 T
23/55%
-5/36 B
1/29-
کیاکیا
5
0
,
2
0
1
0
0
0
-0/19%
1
0
/
1
0
3
0
B
0
3/13 T
2/05%
-134/58 M
0/99-
فکمندفکمند
3
0
3
0
,
2
0
0
0
0
0
0%
1
0
0
0
2
0
/
2
0
3
0
M
0
12/72 T
8/34%
0
0/5-