فاراک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
4
0
%
حجم
ریال
2
0
/
1
0
9
0
M
تصویر نماد فاراک

فاراک

|مجاز
ماشین سازی اراک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
4
0
%
حجم معاملات
ریال
2
0
/
1
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -2/38
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,616پایین ترین قیمت1,616

  بازده ماهانه

  فاراکصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فاراک
1,648بازه قیمت روز1,616
3/55 B
حقیقی
3/55 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  9
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  33/60 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  44/33 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/09
 • حجم عرضه52/40 M
 • حجم تقاضا65/40 K
تعدادحجم خریدقیمت
162,2681,600
13,1351,595
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
1,61648,505,598339
1,617203,4652
1,626260,3135
1,62879,0001
1,630118,0874
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
18/35
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  8/94 Mسهم
 • تعداد سهام
  20,637,727,000
 • درصد شناور
  %50/10
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/68
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۵۱۳:۵۷”
  توقف نماد (فاراک1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۲۱۱۲:۳۸”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(فاراک)،(شپارس)
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۳۱۲:۴۲”
  توقف نماد (فاراک1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۷۱۲:۵۰”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثمسکن)،(فاراک)،(غدشت)،(کاذر)،(کاما)،(خراسان)
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۱۴:۴۸”
  توقف نماد (فاراک1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان -سهامی خاص -37/12%شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان-سهامی خاص-2/63%شرکت سرمایه گذاری تدبیرفرهنگیان-سهامی خاص-2/46%شرکت سرمایه گذاری سرمایه گسترسهند-سهامی خاص -2/01%بانک دی-سهامی عام-1/63%شخص حقیقی1/39%شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس-س خ-1/35%شخص حقیقی1/31%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد