رمپنا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/02%
حجم
5
0
/
2
0
6
0
M
0

رمپنا

|مجاز
گروه مپنا (سهامی عام)|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/02%
حجم
5
0
/
2
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  5
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -222/12
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/7%
  • صنعت-3/7%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,960پایین ترین قیمت12,420

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تاسیس شرکت بهینه سازی و تجارت انرژی مپنا- گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/01/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 757/20 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  5
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -21/94 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 303/84 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/02
13,640بازه قیمت روز11,860
43/75 B
حقیقی
65/69 B
22/16 B
حقوقی
217/71 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1,258/88
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 8/16 M
 • تعداد سهام60,000,000,000
 • سهام شناور
  29/72 %
نسبت‌های مالی
 • P/E9/11
 • P/Eگروه15/23
 • EPS1,366
 • P/S
  2/66
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 4/61 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 10/18 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب صبا-سهامی عام -47/57%شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا10/92%شرکت بانک پاسارگاد-سهامی عام-5/57%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/46%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/41%شرکت صادرفر-سهامی خاص-1/21%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/06%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (خدمات فنی و مهندسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنعت ساختمان
ص
1,0000
0/00
398/73 B
0/66%---
پیمانکاری نوین
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خفولاخفولا
57,7000/7
171/78 B
16/73 T
27/82%
0/00
3/67131/53
تپولاتپولا
22,200-2/93
544/37 M
2/80 T
4/65%
0/00
0/11-
تاباتابا
33,600-2/95
6/71 B
2/08 T
3/46%
-463/66 M
1/23316/15
توربین جنوب
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
رنیکرنیک
10,110-1/47
5/91 B
32/86 T
54/63%
27/88 M
0/937/75
رتکو
ر
26,4001/72
27/55 B
5/28 T
8/78%
0/00
3-