زمگسا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
5
0
9
0
%
حجم (مشکوک)
سهم
1
0
/
0
0
1
0
M
تصویر نماد زمگسا

زمگسا

|مجاز
کشاورزی و دامپروری مگسال|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
5
0
9
0
%
حجم معاملات(مشکوک)
سهم
1
0
/
0
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  6
  0
  /
  1
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت36,450پایین ترین قیمت35,710

  بازده ماهانه

  زمگساصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -4/65 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

زمگسا
37,150بازه قیمت روز35,710
31/53 B
حقیقی
36/18 B
4/65 B
حقوقی
-1/80 K
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  10/76 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/34
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -4/65 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  242/53 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/38
 • حجم عرضه90/45 K
 • حجم تقاضا70/11 K
تعدادحجم خریدقیمت
115034,290
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
35,7704,9291
35,780301
35,8802,5501
35,8901221
35,9005,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/61
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  388/60 Kسهم
 • تعداد سهام
  300,000,000
 • درصد شناور
  %27/07
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/44
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۶۱۳:۱۵”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(زمگسا)،(قنیشا)،(قثابت)،(قشهد)،(خریخت)
  ۱۴۰۳/۱/۲۵۱۲:۳۸”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(زمگسا)،(قصفها)،(قنیشا)،(قثابت)،(قشهد)
  ۱۴۰۳/۱/۲۱۱۲:۲۳”
  توقف نماد (زمگسا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۱/۲۰۱۷:۳۹”
  توقف نماد (زمگسا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۶۱۳:۱۶”
  توقف نماد (زمگسا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس-س.خ-54/12%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی11/19%شرکت گروه راهبردمبین کوثر-سهامی خاص -1/94%شخص حقیقی1/8%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/47%PRXسبد-شرک15835--موس07209-1/25%شخص حقیقی1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد