ومعادن

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/85%
حجم
1
0
4
0
/
3
0
0
0
M
0

ومعادن

|مجاز
توسعه معادن وفلزات|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/85%
حجم
1
0
4
0
/
3
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  7
  0
  /
  8
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -224/68
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/3%
  • صنعت+2/6%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,809پایین ترین قیمت4,713

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت کک طبس)
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸
   درخواست تکمیل مشخصات سهامداران

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 918/27 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -709/50 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 74/91 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/49
5,149بازه قیمت روز4,477
39/55 B
حقیقی
40/26 B
28/25 B
حقوقی
27/54 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
14/53
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 18/90 M
 • تعداد سهام192,428,000,000
 • سهام شناور
  17/12 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/56
 • P/Eگروه12/76
 • EPS719
 • P/S
  6/57
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 25/79 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 39/85 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 49/95 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 122/92 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 225/60 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 292/01 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فولادمبارکه اصفهان50/34%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر19/37%شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام-7/75%شرکت بانک پاسارگاد-سهامی عام-1/87%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1/85%شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت-سهامی خاص-1/68%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
17,100-0/98
26/43 B
25/31 T
0/4%
49/16 M
0/7413/23
کدماکدما
73,6800/76
130/72 B
18/42 T
0/29%
-230/02 M
0/93242/05
کاماکاما
5,2403/34
192/06 B
104/80 T
1/66%
-21/66 B
1/3314/02
کچادکچاد
5,830-0/86
18/13 B
1582/85 T
25/04%
7/09 B
0/867/19
تکنارتکنار
66,8502/98
15/57 B
4/01 T
0/06%
2/23 B
1/6448/56
کنورکنور
19,660-2/43
24/02 B
251/08 T
3/97%
-8/61 B
0/1511/2
کرویکروی
6,960-1/85
20/61 B
69/60 T
1/1%
-6/16 B
0/374/42
کبافقکبافق
32,7801/16
4/99 B
39/83 T
0/63%
-949/00 M
0/6914/87
کگلکگل
6,190-1/93
38/28 B
2042/70 T
32/32%
-1/80 B
0/4711
وامیروامیر
345,950-2/99
10/20 B
29/06 T
0/46%
0/00
0/87/7
کگهرکگهر
49,9500
24/68 B
1248/75 T
19/76%
-1/35 B
0/9710/56
تاصیکوتاصیکو
7,5401/33
20/35 B
508/95 T
8/05%
4/08 B
1/247/16
اپالاپال
13,510-1/11
20/50 B
135/10 T
2/14%
6/81 B
1/67-
فزرفزر
41,400-1/31
183/61 B
124/20 T
1/97%
-17/04 B
0/56-
تجلیتجلی
2,165-1/15
10/45 B
134/23 T
2/12%
-3/01 B
0/45-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/03%---