ومعادن

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/78%
حجم
1
0
1
0
/
3
0
3
0
M
0

ومعادن

|مجاز
توسعه معادن وفلزات|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/78%
حجم
1
0
1
0
/
3
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  4
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -208/22
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/5%
  • صنعت+3/2%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,805پایین ترین قیمت4,745

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت کک طبس)
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸
   درخواست تکمیل مشخصات سهامداران

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 926/16 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  8
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -26/99 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 49/07 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/25
5,190بازه قیمت روز4,512
20/80 B
حقیقی
47/79 B
32/94 B
حقوقی
5/95 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
14/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 18/90 M
 • تعداد سهام192,428,000,000
 • سهام شناور
  17/12 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/76
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فولادمبارکه اصفهان50/34%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر19/37%شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام-7/75%شرکت بانک پاسارگاد-سهامی عام-1/87%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1/85%شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت-سهامی خاص-1/68%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
17,400-0/23
13/56 B
25/75 T
0/41%
2/15 B
1/46-
کدماکدما
72,1904/99
152/61 B
18/05 T
0/28%
5/63 B
1/35-
کاماکاما
5,090-2/87
202/45 B
101/80 T
1/61%
16/99 B
0/5-
کچادکچاد
5,830-1/02
30/86 B
1582/85 T
24/99%
424/31 M
0/33-
تکنارتکنار
65,550-2/58
6/40 B
3/93 T
0/06%
-186/66 M
0/68-
کنورکنور
19,730-0/25
14/74 B
251/97 T
3/98%
-10/44 B
0/4-
کرویکروی
6,960-1/85
20/61 B
69/60 T
1/1%
-6/16 B
0/37-
کبافقکبافق
32,820-1/51
15/82 B
39/88 T
0/63%
-10/49 B
0/28-
کگلکگل
6,230-2/23
38/35 B
2055/90 T
32/45%
3/35 B
0/69-
وامیروامیر
356,100-3
12/17 B
29/91 T
0/47%
-1/60 B
0/43-
کگهرکگهر
49,9500/1
37/41 B
1248/75 T
19/71%
-6/07 B
0/34-
تاصیکوتاصیکو
7,5300/93
13/85 B
508/27 T
8/02%
1/45 B
0/87-
اپالاپال
13,530-0/52
8/22 B
135/30 T
2/14%
514/94 M
1/97-
فزرفزر
42,050-1/99
71/25 B
126/15 T
1/99%
-24/22 B
0/55-
تجلیتجلی
2,180-0/77
8/00 B
135/16 T
2/13%
-1/61 B
0/35-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---