لوتوس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
%
حجم
سهم
6
0
/
2
0
2
0
M
تصویر نماد لوتوس

لوتوس

|ممنوع-متوقف
تامین سرمایه لوتوس پارسیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
%
حجم معاملات
سهم
6
0
/
2
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  24/38
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,722پایین ترین قیمت2,720

  بازده ماهانه

  نمادصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

لوتوس
2,722بازه قیمت روز2,616
16/92 B
حقیقی
16/92 B
0
حقوقی
0
ابزار تکنیکال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  7
  0
 • ارزش بازار
  94/25 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  281/96 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/72
 • حجم عرضه1/14 M
 • حجم تقاضا219/26 K
تعدادحجم خریدقیمت
251,051,0212,722
421,3242,680
243,0002,650
17,5242,648
12,0002,620
قیمتحجم فروشتعداد
000
000
000
000
000
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/79
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  14 Mسهم
 • تعداد سهام
  35,000,000,000
 • درصد شناور
  %5/84
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/83
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۶۱۳:۰۰”
  توقف نماد (لوتوس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۲:۳۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(ولغدر)،(آبادا)،(فارس)،(حتاید)،(لوتوس)
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۱:۲۹”
  توقف نماد (لوتوس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۶:۱۹”
  اطلاعیه در خصوص توقف نمادهای معاملاتی(لوتوس)،(لوتوسح)
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۳:۱۸”
  توقف نمادهای معاملاتی(سیلام)،(شاملا)،(لوتوس)،(کدما)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -43/59%شرکت مخابرات ایران-سهامی عام-15/95%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -15/93%شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا-سهامی عام-14/53%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان2/35%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان1/81%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نمادآخرین قیمت و درصدقیمت پایانی و درصدحجم معاملاتارزش معاملاتخالص ورود و خروج پول حقیقینمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد