لوتوس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
9
0
7
0
1
0
/
7
0
0
0
K
0

لوتوس

|مجاز
تامین سرمایه لوتوس پارسیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
9
0
7
0
1
0
/
7
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  5
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -4/98
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/9%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,698پایین ترین قیمت3,560

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/10/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 129/32 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 124/27 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 60/77 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/88
3,891بازه قیمت روز3,521
2/67 B
حقیقی
2/48 B
1/04 B
حقوقی
1/24 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
13/21
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 14/00 M
 • تعداد سهام35,000,000,000
 • سهام شناور
  35/03 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/8
 • P/Eگروه11/33
 • EPS533
 • P/S
  5/09
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -42/86%شرکت مخابرات ایران-سهامی عام-15/95%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -15/93%شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا-سهامی عام-14/53%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان2/33%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان1/96%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان
  559/56 M
  -26/72 K

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5,7602/81
59/46 B
104/83 T
10/71%
359/02 M
0/7624/72
امیدامید
5,010-0/2
1/78 B
76/15 T
7/78%
-570/54 M
0/6811/43
تنوینتنوین
2,860-1/65
1/77 B
110/11 T
11/25%
-663/45 M
0/475/73
کالاکالا
10,2802/96
64/36 B
139/81 T
14/28%
1/13 B
1/1118/36
فرابورسفرابورس
9,0301/81
2/85 B
94/81 T
9/68%-0/430/41
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/3%---
تملتتملت
2,6690/23
4/62 B
72/06 T
7/36%
-2/61 B
2/378/82
انرژیانرژی
28,3502/07
67/64 B
76/55 T
7/82%
18/10 B
0/98119/81
امینامین
5,580-3/51
8/54 B
100/44 T
10/26%
-3/12 B
2/42-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/57%---
تفارستفارس
2,8952/81
32/19 B
28/95 T
2/96%
11/86 B
2/55-
تماوندتماوند
4,2140/76
3/74 B
59/00 T
6/03%
677/47 M
7/86-
تکیمیا
ت
1,7610/28
29/24 B
35/22 T
3/6%
-17/00 B
2/04-
تکاردان
ت
8,0800/25
69/99 B
72/72 T
7/43%
-43/77 B
--