لوتوس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
8
0
%
حجم
ریال
9
0
/
8
0
8
0
M
تصویر نماد لوتوس

لوتوس

|مجاز
تامین سرمایه لوتوس پارسیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
8
0
%
حجم معاملات
ریال
9
0
/
8
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  /
  3
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -19/18
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,775پایین ترین قیمت2,767

  بازده ماهانه

  لوتوسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5/26 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

لوتوس
2,821بازه قیمت روز2,767
13/23 B
حقیقی
18/49 B
14/11 B
حقوقی
8/85 B
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  97/13 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/26 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  167/52 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/85
 • حجم عرضه805/52 K
 • حجم تقاضا13/50 K
تعدادحجم خریدقیمت
23,9432,767
24,0002,692
11,8592,691
13,6972,663
000
قیمتحجم فروشتعداد
2,809400,0001
2,81041,6892
2,82012,8793
2,82125,3604
2,89914,4112
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/47
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  14/00 Mسهم
 • تعداد سهام
  35,000,000,000
 • درصد شناور
  %5/80
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/27
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۵۱۲:۴۲”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(آسیا)،(وبملت)،(لوتوس)،(رمپنا)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۳۱۸:۵۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۷۱۲:۴۶”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(خاذین)،(لوتوس)،(کچاد)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۷۱۱:۳۰”
  توقف نماد (لوتوس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۶۱۲:۴۳”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(اخابر)،(لوتوس)،(غشاذر)،(دسینا)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -43/48%شرکت مخابرات ایران-سهامی عام-15/95%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -15/93%شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا-سهامی عام-14/53%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان2/35%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان1/96%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد