ولپارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/41%
حجم
2
0
/
0
0
7
0
M
تصویر نماد ولپارس

ولپارس

|مجاز
لیزینگ پارسیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/41%
حجم معاملات
2
0
/
0
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  6
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -7/88
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,850پایین ترین قیمت5,550

  بازده ماهانه

  ولپارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -312,090,140ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ولپارس
 • ارزش بازار
  11/34 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  4
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -312/09 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  120/94 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی4/31
6,100بازه قیمت روز5,520
11/37 B
حقیقی
11/68 B
312/09 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
8/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/49 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,000,000,000
 • درصد شناور
  %17/32
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 117/11
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -77/4%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان5/28%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد