ولپارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/98%
حجم
4
0
/
8
0
0
0
M
0

ولپارس

|مجاز
لیزینگ پارسیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/98%
حجم
4
0
/
8
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  4
  0
  /
  7
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -15/37
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/2%
  • صنعت-0/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,330پایین ترین قیمت5,050

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش امین اوراق مشارکت شرکت لیزینگ پارسیان منتهی به دوره 31 تیر 1402 (به پیوست)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/70 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  6
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/37%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -7/82 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 90/43 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/73
5,790بازه قیمت روز5,050
16/73 B
حقیقی
24/55 B
7/96 B
حقوقی
146/74 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
6/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/31 M
 • تعداد سهام1,300,000,000
 • سهام شناور
  -28/66 %
نسبت‌های مالی
 • P/E16/08
 • P/Eگروه12/01
 • EPS317
 • P/S
  4/76
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 4/81 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 3/10 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 4/41 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 26/13 B
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -77/4%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان6/22%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان
  124/57 M
  552/48 K

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولملتولملت
5,96012/59
99/67 B
8/94 T
8/27%
12/09 B
1/389/2
ولبهمنولبهمن
4,025-0/12
14/27 B
20/93 T
19/36%
-7/58 B
1/129/59
وایرانوایران
5,640-6/2
69/40 B
9/19 T
8/5%
-1/15 B
0/4123/2
ولساپاولساپا
1,746-0/29
101/01 B
25/39 T
23/48%
8/94 B
1/0412/19
ولغدرولغدر
5,090-3/07
29/25 B
7/63 T
7/06%
-1/12 B
0/8330/16
ولصنمولصنم
3,946-2/48
23/91 B
15/78 T
14/6%
6/23 B
1/147/31
ولنوین
و
1,0000
0/00
3/00 T
2/77%---
ولکارولکار
6,220-1/91
11/72 B
9/33 T
8/63%
-3/92 B
1/7-
ولیزولیز
1,979-2/96
18/11 B
7/92 T
7/32%
-3/95 B
0/61-