ولپارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/39%
حجم
2
0
/
1
0
6
0
M
0

ولپارس

|مجاز
لیزینگ پارسیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/39%
حجم
2
0
/
1
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  0
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/71
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/9%
  • صنعت0
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,290پایین ترین قیمت4,950

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش امین اوراق مشارکت شرکت لیزینگ پارسیان منتهی به دوره 31 تیر 1402 (به پیوست)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/67 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  7
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/17%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/45 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 93/93 M
 • قدرت خریدار به فروشنده3/31
5,790بازه قیمت روز5,050
11/37 B
حقیقی
12/88 B
2/04 B
حقوقی
523/39 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
6/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/31 M
 • تعداد سهام1,300,000,000
 • سهام شناور
  -28/80 %
نسبت‌های مالی
 • P/E16/37
 • P/Eگروه12/01
 • EPS317
 • P/S
  4/84
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 4/87 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 3/11 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -77/4%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان6/31%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان
  126/35 M
  1/78 M

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولملتولملت
6,0109/21
40/05 B
9/02 T
8/37%
-870/48 M
1/129/06
ولبهمنولبهمن
4,0662/21
3/55 B
21/14 T
19/62%
-738/84 M
1/069/63
وایرانوایران
5,5801/6
29/52 B
9/10 T
8/44%
-505/40 M
0/9824/07
ولساپاولساپا
1,7230/92
17/99 B
25/05 T
23/25%
261/30 M
1/3712/42
ولغدرولغدر
5,1302/95
14/73 B
7/70 T
7/14%
177/30 M
0/9131/06
ولصنمولصنم
3,9402/36
8/00 B
15/76 T
14/63%
-305/65 M
1/247/45
ولنوین
و
1,0000
0/00
3/00 T
2/78%---
ولکارولکار
6,190-0/64
9/19 B
9/29 T
8/62%
-304/46 M
3/38-
ولیزولیز
1,929-0/46
22/35 B
7/72 T
7/16%
-3/79 B
0/91-