غپاک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/81%
حجم
2
0
/
7
0
1
0
M
تصویر نماد غپاک

غپاک

|مجاز
لبنیات پاک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/81%
حجم معاملات
2
0
/
7
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  9
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -16/38
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,990پایین ترین قیمت14,220

  بازده ماهانه

  غپاکصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -446,091,160ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غپاک
 • ارزش بازار
  20/15 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  4
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/2
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -446/09 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  150/12 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/49
15,700بازه قیمت روز14,220
38/88 B
حقیقی
39/33 B
561/52 M
حقوقی
115/43 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/68
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  970/87 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,385,493,000
 • درصد شناور
  %32/41
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/13
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا-سهامی خا51/49%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -14/52%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی1/58%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد