ولکار

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/32%
حجم
1
0
/
9
0
2
0
M
0

ولکار

|مجاز
لیزینگ کارآفرین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/32%
حجم
1
0
/
9
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  0
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/85
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/6%
  • صنعت+0/9%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,470پایین ترین قیمت6,250

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۰
   اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/42 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  1
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/13%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/11 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 106/98 M
 • قدرت خریدار به فروشنده3/82
6,740بازه قیمت روز5,860
8/99 B
حقیقی
11/09 B
3/07 B
حقوقی
968/63 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
8/86
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/67 M
 • تعداد سهام1,500,000,000
 • سهام شناور
  23/13 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/01
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک کارآفرین-شرکت سهامی عام-67/27%موسسه تامین آتیه امیدکارآفرین5%شرکت سرمایه گذاری رستازر-سهامی خاص-1/98%صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین1/43%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.کارگزاری کارآفرین1/17%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری رستازر-سهامی خاص-
  29/75 M
  165/00 K
  صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
  21/55 M
  -507/73 K
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.کارگزاری کارآفرین
  17/60 M
  3/37 K

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولملتولملت
5,6005/64
58/18 B
8/40 T
7/9%
18/80 B
2/268/63
ولبهمنولبهمن
4,0530/3
7/35 B
21/08 T
19/82%
-1/05 B
2/479/63
وایرانوایران
5,970-1/5
15/11 B
9/73 T
9/15%
505/54 M
1/2124/48
ولساپاولساپا
1,7212/25
72/13 B
25/02 T
23/53%
1/54 B
1/8412/28
ولغدرولغدر
5,2100/19
23/50 B
7/82 T
7/35%
-909/07 M
0/9530/88
ولصنمولصنم
4,040-1/7
15/98 B
16/16 T
15/2%
135/63 M
1/627/42
ولپارسولپارس
5,420-4/96
34/84 B
7/05 T
6/63%
-16/30 B
216/9
ولنوین
و
1,0000
0/00
3/00 T
2/82%---
ولیزولیز
2,025-2/98
31/13 B
8/10 T
7/62%
0/00
0/8-