وایران

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/29%
حجم
5
0
/
0
0
2
0
M
0

وایران

|مجاز
لیزینگ ایرانیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/29%
حجم
5
0
/
0
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/93
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/2%
  • صنعت+10/9%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,060پایین ترین قیمت6,620

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/04/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 11/08 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/31%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 365/26 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 267/35 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/73
7,290بازه قیمت روز6,350
33/42 B
حقیقی
33/05 B
777/82 M
حقوقی
1/14 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
10/5
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/71 M
 • تعداد سهام1,630,000,000
 • سهام شناور
  37/17 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/46
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایران خودرو34/4%شرکت مهرطریق ایرانیان-سهامی خاص-11/96%شخص حقیقی3/12%شخص حقیقی2/04%شخص حقیقی1/93%شخص حقیقی1/84%شخص حقیقی1/74%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان1/71%شخص حقیقی1/52%شخص حقیقی1/32%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان
  27/93 M
  44/32 K

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولملتولملت
5,320-3/48
32/95 B
7/98 T
7/56%
-4/64 B
0/64-
ولبهمنولبهمن
3,8333/35
28/95 B
19/93 T
18/89%
-8/90 B
0/98-
ولساپاولساپا
1,687-0/89
30/10 B
24/53 T
23/24%
-8/80 B
0/71-
ولغدرولغدر
5,360-2/19
18/81 B
8/04 T
7/62%
-952/77 M
0/64-
ولصنمولصنم
4,1151/27
76/20 B
16/46 T
15/6%
-1/90 B
0/82-
ولپارسولپارس
5,6206/93
73/96 B
7/31 T
6/92%
11/93 B
3/31-
ولنوین
و
1,0000
0/00
3/00 T
2/84%---
ولکارولکار
6,330-0/16
12/44 B
9/49 T
9%
-2/83 B
1/97-
ولیزولیز
2,1970/18
18/09 B
8/79 T
8/33%
0/00
1/7-