وایران
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/49%
حجم
1
0
3
0
/
7
0
9
0
M
تصویر نماد وایران

وایران

|مجاز
لیزینگ ایرانیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/49%
حجم معاملات
1
0
3
0
/
7
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  4
  0
  /
  7
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  5/52
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,300پایین ترین قیمت5,940

  بازده ماهانه

  وایرانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -4,066,721,350ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وایران
 • ارزش بازار
  13/10 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  4
  0
  7
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/65
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -4/07 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  222/02 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/98
6,480بازه قیمت روز5,640
80/81 B
حقیقی
84/88 B
4/09 B
حقوقی
19/47 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
8/9
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/29 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,130,000,000
 • درصد شناور
  %37/93
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 122/28
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایران خودرو34/4%شرکت مهرطریق ایرانیان-سهامی خاص-9/19%شرکت فروش خودروایرانیان-سهامی خاص-3/01%شخص حقیقی2/23%شخص حقیقی2/04%شخص حقیقی2/02%شخص حقیقی1/99%شخص حقیقی1/84%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان1/69%شخص حقیقی1/34%شخص حقیقی1/32%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد