فلامی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/8%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/25%
حجم
2
0
/
8
0
8
0
M
0

فلامی

|مجاز
لامیران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/8%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/25%
حجم
2
0
/
8
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  3
  0
  /
  2
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  8/12
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+11/09%
  • صنعت+3/85%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,600پایین ترین قیمت11,010

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۲۲
   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/91 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  1
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/48%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/82 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 229/63 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/46
11,600بازه قیمت روز10,500
27/79 B
حقیقی
25/97 B
5/44 B
حقوقی
7/26 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
4/53
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/36 M
 • تعداد سهام600,000,000
 • سهام شناور
  28/43 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/01
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران -سهامی عام -14/77%شخص حقیقی6/05%شخص حقیقی5/8%شخص حقیقی5/8%شخص حقیقی5/8%شخص حقیقی5/8%شخص حقیقی5/8%شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران-سهامی خاص-5/49%شخص حقیقی5/35%شخص حقیقی5/11%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-2/3%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی سورین2/01%شخص حقیقی1/45%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی سورین
  12/11 M
  44/38 K
  شخص حقیقی
  8/75 M
  30/00 K

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
1
0
0
0
,
3
0
9
0
0
0
-4/94%
2
0
9
0
/
3
0
7
0
B
0
2/94 T
1/93%
0
0/49-
فبیرافبیرا
3
0
,
5
0
0
0
9
0
-2/83%
1
0
4
0
/
9
0
0
0
B
0
6/22 T
4/08%
141/48 M
0/45-
فجوشفجوش
1
0
,
5
0
8
0
3
0
0%
9
0
6
0
2
0
/
7
0
7
0
M
0
3/34 T
2/19%
0
1-
فاراکفاراک
1
0
,
8
0
6
0
1
0
-0/32%
6
0
7
0
/
0
0
0
0
B
0
38/41 T
25/18%
2/10 B
1/25-
فجامفجام
7
0
,
7
0
6
0
0
0
-0/64%
5
0
/
7
0
3
0
B
0
6/98 T
4/58%
-76/60 M
1/1-
فاذرفاذر
1
0
,
9
0
8
0
4
0
2/32%
2
0
2
0
6
0
/
2
0
0
0
B
0
35/96 T
23/58%
-17/87 B
1/11-
چدنچدن
2
0
,
5
0
6
0
5
0
7/01%
1
0
7
0
1
0
/
6
0
4
0
B
0
35/91 T
23/55%
-5/36 B
1/29-
کیاکیا
5
0
,
2
0
1
0
0
0
-0/19%
1
0
/
1
0
3
0
B
0
3/13 T
2/05%
-134/58 M
0/99-
فکمندفکمند
3
0
3
0
,
2
0
0
0
0
0
0%
1
0
0
0
2
0
/
2
0
3
0
M
0
12/72 T
8/34%
0
0/5-