فلامی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/21%
حجم
5
0
/
4
0
1
0
M
0

فلامی

|مجاز
لامیران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/21%
حجم
5
0
/
4
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  9
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -4/95
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+15/2%
  • صنعت-3/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,530پایین ترین قیمت12,490

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/71 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  3
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/9%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -11/02 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 166/47 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/43
13,540بازه قیمت روز12,260
60/76 B
حقیقی
71/99 B
11/24 B
حقوقی
14/69 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
4/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/44 M
 • تعداد سهام600,000,000
 • سهام شناور
  28/71 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه21/99
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران -سهامی عام -14/77%شخص حقیقی6/05%شخص حقیقی5/8%شخص حقیقی5/8%شخص حقیقی5/8%شخص حقیقی5/8%شخص حقیقی5/8%شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران-سهامی خاص-5/49%شخص حقیقی5/35%شخص حقیقی5/11%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-2/21%شخص حقیقی1/66%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا1/62%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  10/00 M
  -180/00 K

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,6502/93
575/60 M
3/86 T
2/05%
0/00
6-
فنرژیفنرژی
44,000-1/93
838/45 M
7/18 T
3/81%
0/00
0/13-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,767-0/5
4/65 B
8/45 T
4/48%
1/45 B
3/23-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/41%---
فجوشفجوش
1,781-2/92
2/09 B
3/76 T
1/99%
0/00
1-
فاراکفاراک
1,9042/24
37/12 B
39/29 T
20/84%
3/23 B
0/97-
فجامفجام
7,720-0/52
5/06 B
6/95 T
3/69%
-1/51 B
0/4-
فامافاما
11,3805/55
6/43 B
39/83 T
21/13%
664/21 M
1/95-
فاذرفاذر
1,7954/96
233/21 B
32/54 T
17/26%
38/62 B
0/94-
چدنچدن
2,8713/53
26/37 B
31/58 T
16/75%
2/77 B
1-
کیاکیا
5,8004/88
7/04 B
3/48 T
1/85%
2/87 B
1/27-
فکمندفکمند
23,4002/99
79/96 M
8/96 T
4/75%
0/00
3-