کیمیا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/3%
حجم
1
0
/
9
0
3
0
M
تصویر نماد کیمیا

کیمیا

|مجاز
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/3%
حجم معاملات
1
0
/
9
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  4
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/3
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,035پایین ترین قیمت4,870

  بازده ماهانه

  کیمیاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  15,439,510ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کیمیا
 • ارزش بازار
  14/74 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  15/44 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  98/73 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/5
5,173بازه قیمت روز4,681
9/48 B
حقیقی
9/46 B
0
حقوقی
15/44 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/06 Mسهم
 • تعداد سهام
  3,000,000,000
 • درصد شناور
  %34/43
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن اعتمادایرانیان-س37/7%شخص حقیقی9/08%شخص حقیقی6/82%موسسه بنیادعلم وفناوری جمیلی5/32%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا2/87%شرکت زرین معدن آسیا-سهامی عام-1/62%شرکت گروه صنعتی ومعدنی زرین خاورمیانه-س.خ-1/16%شرکت بین المللی تحقیقات صنعت ومعدن آیرما-سهامی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد