پکویر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/41%
حجم
5
0
/
7
0
2
0
M
0

پکویر

|مجاز
کویر تایر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/41%
حجم
5
0
/
7
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -5/65
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/63%
  • صنعت+10/27%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,340پایین ترین قیمت7,190

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۲۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/09/30
  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 47/55 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/09%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -17/00 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 348/97 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/22
7,810بازه قیمت روز6,790
23/03 B
حقیقی
40/03 B
18/59 B
حقوقی
1/59 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
14/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/62 M
 • تعداد سهام6,540,000,000
 • سهام شناور
  26/10 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/02
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -64/77%شخص حقیقی2/38%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/99%صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت امیدانصار1/25%شرکت ارزش آفرینان کوثرکیش-سهامی خاص-1/22%صندوق سرمایه گذاری بذرامیدآفرین1/21%صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
4
0
2
0
,
1
0
5
0
0
0
-2/66%
0
0
9/48 T
2/8%
-2/73 B
0/32-
پشاهنپشاهن
1
0
2
0
1
0
,
2
0
5
0
0
0
-0/12%
0
0
7/31 T
2/16%
0
0/63-
پاساپاسا
1
0
7
0
,
7
0
8
0
0
0
-1/44%
0
0
33/78 T
9/96%
-6/74 B
0/39-
پلاستپلاست
1
0
5
0
,
8
0
6
0
0
0
0/57%
0
0
7/93 T
2/34%
0
8-
پتایرپتایر
2
0
,
6
0
3
0
0
0
-1/79%
0
0
34/19 T
10/09%
46/17 M
0/5-
پلاسکپلاسک
8
0
,
4
0
2
0
0
0
-2/09%
0
0
12/29 T
3/63%
-6/27 B
0/78-
پسهندپسهند
5
0
8
0
,
1
0
8
0
0
0
0/14%
0
0
20/36 T
6/01%
-539/31 M
1/66-
پدرخشپدرخش
1
0
1
0
,
3
0
5
0
0
0
-1/39%
0
0
5/67 T
1/67%
-329/46 M
0/88-
پکرمانپکرمان
3
0
4
0
,
8
0
9
0
0
0
2/71%
0
0
88/15 T
26%
75/15 B
4/95-
پیزدپیزد
3
0
,
9
0
6
0
0
0
4/13%
0
0
31/26 T
9/22%
46/03 B
1/2-
پارتاپارتا
6
0
,
6
0
2
0
0
0
3/76%
0
0
41/04 T
12/11%
12/76 B
0/82-