پکویر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/95%
حجم
1
0
3
0
/
3
0
6
0
M
0

پکویر

|مجاز
کویر تایر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/95%
حجم
1
0
3
0
/
3
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  0
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -27/93
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+10/8%
  • صنعت+4/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,740پایین ترین قیمت7,300

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۳۰
   آگهی ثبت افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 49/25 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  0
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/2%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -41/57 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 217/29 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/65
7,890بازه قیمت روز6,870
60/41 B
حقیقی
103/53 B
48/57 B
حقوقی
5/45 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
18/23
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/62 M
 • تعداد سهام6,540,000,000
 • سهام شناور
  25/12 %
نسبت‌های مالی
 • P/E11/48
 • P/Eگروه17/69
 • EPS653
 • P/S
  1/46
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -66/49%شخص حقیقی2/39%صندوق سرمایه گذاری گنجینه امیدایرانیان1/27%صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت امیدانصار1/24%شرکت ارزش آفرینان کوثرکیش-سهامی خاص-1/22%صندوق سرمایه گذاری بذرامیدآفرین1/2%صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -
  4/35 B
  -64/40 M
  شخص حقیقی
  156/49 M
  -3/81 M
  صندوق سرمایه گذاری گنجینه امیدایرانیان
  83/15 M
  36/50 K
  صندوق سرمایه گذاری بذرامیدآفرین
  78/77 M
  40/50 K

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
44,3500/9
9/05 B
9/98 T
3/69%
1/96 B
2/266/86
پشاهنپشاهن
141,550-3
1/43 B
8/53 T
3/16%
0/00
0/4362/52
پاساپاسا
15,670-6/47
19/45 B
29/77 T
11/02%
1/72 B
0/679/33
پلاستپلاست
12,9300/55
12/80 B
6/46 T
2/39%
0/00
0/995/28
پتایرپتایر
2,4140/37
20/97 B
31/38 T
11/62%
57/96 M
0/8614/66
پلاسکپلاسک
6,9801/32
29/16 B
10/19 T
3/77%
1/60 B
0/87-
پسهندپسهند
57,010-0/24
7/46 B
19/95 T
7/39%
-3/01 B
0/648/83
پدرخشپدرخش
11,7200/09
49/94 B
5/86 T
2/17%
-133/75 M
0/8919/23
پکرمانپکرمان
30,9800/55
6/49 B
78/27 T
28/98%
-4/36 B
4/869/09
پیزدپیزد
13,7100/22
7/90 B
27/97 T
10/36%
-126/41 M
2/5512/32
پارتاپارتا
6,730-2/05
27/89 B
41/73 T
15/45%
-19/93 B
0/24-