پکویر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
9
0
%
حجم
سهم
6
0
/
1
0
3
0
M
تصویر نماد پکویر

پکویر

|مجاز
کویر تایر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
9
0
%
حجم معاملات
سهم
6
0
/
1
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  /
  9
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,896پایین ترین قیمت4,710

  بازده ماهانه

  پکویرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -21/97 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

پکویر
4,902بازه قیمت روز4,710
5/82 B
حقیقی
27/79 B
23/08 B
حقوقی
1/11 B
 • تعداد معاملات
  5
  0
  4
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  46/16 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -21/97 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  72/80 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/27
 • حجم عرضه1/16 M
 • حجم تقاضا3/23 M
تعدادحجم خریدقیمت
55,5874,741
33,1774,740
11,2864,739
69,3604,736
69,9604,735
قیمتحجم فروشتعداد
4,7434221
4,7455,0001
4,7462,0001
4,7603,1002
4,76915,0001
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
14/15
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/62 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,540,000,000
 • درصد شناور
  %24/83
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/11
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۲۰:۲۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۹۱۲:۴۶”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(فلامی)،(پکویر)
  ۱۴۰۳/۱/۷۱۲:۳۸”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(تپمپی)،(پکویر)،(امید)
  ۱۴۰۳/۱/۶۱۶:۰۲”
  توقف نماد (پکویر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۶۱۲:۴۶”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(ما)،(شپارس)،(پکویر)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -64/93%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران3/41%شخص حقیقی2/38%صندوق سرمایه گذاری بذرامیدآفرین1/21%شرکت ارزش آفرینان کوثرکیش -سهامی خاص -1/14%صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه1/06%صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت امیدانصار1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد