چکاوه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/08%
حجم
1
0
/
4
0
7
0
M
0

چکاوه

|مجاز
صنایع کاغذسازی کاوه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/08%
حجم
1
0
/
4
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  5
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  11/95
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/3%
  • صنعت+3/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,460پایین ترین قیمت19,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۲
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 14/08 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  5
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/21%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -660/98 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 272/76 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/15
20,870بازه قیمت روز18,150
28/91 B
حقیقی
29/57 B
675/18 M
حقوقی
14/20 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
25/26
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 734/57 K
 • تعداد سهام700,000,000
 • سهام شناور
  35/01 %
نسبت‌های مالی
 • P/E110/1
 • P/Eگروه21/49
 • EPS183
 • P/S
  3/42
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/73 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/92 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 4/39 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 33/93 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 62/42 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین-سهامی خاص56/57%شخص حقیقی3/2%شخص حقیقی1/65%شخص حقیقی1/32%صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان1/16%کارگزاری بانک آینده-سهامی خاص-1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات کاغذی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
چکارمچکارم
2,3990
354/57 M
35/98 B
0/07%---
چبسپاچبسپا
5000
505/00 K
15/00 B
0/03%---
چکارنچکارن
4,022-2/66
22/93 B
9/52 T
17/07%
-1/61 B
1/1244/39
چکاپاچکاپا
3,3471/15
122/18 B
31/32 T
56/2%
12/19 B
1/38-
لطیفلطیف
74,200-1/46
4/68 B
14/84 T
26/63%
-150/18 M
3/56-