چکاوه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/15%
حجم
8
0
6
0
0
0
/
7
0
2
0
K
0

چکاوه

|مجاز
صنایع کاغذسازی کاوه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/15%
حجم
8
0
6
0
0
0
/
7
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  2
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/6
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/2%
  • صنعت+3/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,650پایین ترین قیمت19,620

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۲
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 14/06 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/12%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -366/16 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 162/03 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/49
20,870بازه قیمت روز18,150
24/47 B
حقیقی
24/83 B
718/73 M
حقوقی
352/56 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
25
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 734/57 K
 • تعداد سهام700,000,000
 • سهام شناور
  35/01 %
نسبت‌های مالی
 • P/E109/07
 • P/Eگروه21/49
 • EPS183
 • P/S
  3/38
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/69 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/78 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین-سهامی خاص56/57%شخص حقیقی3/2%شخص حقیقی1/65%شخص حقیقی1/32%صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان1/16%کارگزاری بانک آینده-سهامی خاص-1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات کاغذی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
چکارمچکارم
2,3990
354/57 M
35/98 B
0/06%---
چبسپاچبسپا
5000
505/00 K
15/00 B
0/03%---
چکارنچکارن
4,1214/43
14/55 B
9/75 T
17/34%
-4/49 B
1/546/41
چکاپاچکاپا
3,3720/36
66/66 B
31/56 T
56/13%
24/11 B
0/92-
لطیفلطیف
74,3000
6/10 B
14/86 T
26/43%
-2/34 B
4/8-