حکشتی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/81%
حجم
3
0
2
0
/
0
0
5
0
M
0

حکشتی

|مجاز
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/81%
حجم
3
0
2
0
/
0
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  3
  0
  7
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  180/71
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/7%
  • صنعت+2/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,910پایین ترین قیمت13,350

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱۰
   گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1402/03/31
  • ۱۴۰۲/۷/۱۰
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 788/48 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  5
  0
  4
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/06%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 468/72 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 332/70 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/91
14,220بازه قیمت روز12,880
327/38 B
حقیقی
326/91 B
110/52 B
حقوقی
110/99 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
205/47
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 6/73 M
 • تعداد سهام57,722,000,000
 • سهام شناور
  48/94 %
نسبت‌های مالی
 • P/E4/93
 • P/Eگروه9/03
 • EPS2,777
 • P/S
  3/57
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  صندوق بازنشستگی کشوری22/73%شرکت واسط مالی بهمن چهارم-بامسئولیت محدود-13/56%شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-سهامی عام-11/04%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/37%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/33%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,5301/41
10/49 B
51/22 T
13/35%
4/14 B
0/759/46
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
15,610-2/95
43/01 B
11/71 T
3/05%
0/00
0/8426/18
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
13/29%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
277,3502/99
6/67 B
4/16 T
1/08%
0/00
1/38-
توریلتوریل
5,970-0/17
5/87 B
41/79 T
10/89%
-155/53 M
0/6712/87
حتوکاحتوکا
4,2030/38
11/89 B
14/88 T
3/88%
-485/91 M
1/2215/22
حپتروحپترو
44,310-2/94
2/28 B
8/86 T
2/31%
-573/42 M
0/4914/28
حفارسحفارس
2,0754/15
485/39 B
40/98 T
10/68%
-11/01 B
1/71135/88
حریلحریل
2,7932/28
53/45 B
13/31 T
3/47%
1/13 M
1/0919/31
حپارساحپارسا
62,1000/97
73/25 B
15/53 T
4/05%
-3/64 B
0/438/3
حسیرحسیر
13,760-0/22
19/24 B
16/59 T
4/32%
256/39 M
0/874/67
حآساحآسا
9,7100/52
2/48 B
17/48 T
4/55%
-141/09 M
1/128/56
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/16%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,185-0/97
50/60 B
23/66 T
6/17%
1/37 B
0/61-
حگهرحگهر
12,630-0/24
880/20 M
56/08 T
14/61%
90/16 M
0/44-
حشکوهحشکوه
5,000-2/91
10/59 B
8/63 T
2/25%
2/00 B
1/44-
حگردشحگردش
3,567-0/09
4/15 B
5/71 T
1/49%
-900/45 M
1/13-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/39%---