حکشتی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/17%
حجم
2
0
2
0
/
2
0
6
0
M
0

حکشتی

|مجاز
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/17%
حجم
2
0
2
0
/
2
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  4
  0
  /
  0
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  460/22
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/4%
  • صنعت+9/5%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,460پایین ترین قیمت12,850

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/03/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 762/51 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  3
  0
  8
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 30/95 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 334/10 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/03
13,570بازه قیمت روز12,290
227/85 B
حقیقی
196/91 B
66/32 B
حقوقی
97/27 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
203/15
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 6/73 M
 • تعداد سهام57,722,000,000
 • سهام شناور
  48/94 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/03
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  صندوق بازنشستگی کشوری22/73%شرکت واسط مالی بهمن چهارم-بامسئولیت محدود-13/56%شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-سهامی عام-11/04%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/37%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/33%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,950-1/64
7/34 B
52/27 T
13/93%
-1/69 B
1/44-
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
16,8500/48
106/40 B
12/64 T
3/37%
0/00
1/21-
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
13/59%
-7/40 B
0/49-
حرهشاحرهشا
292,250-2/99
300/39 M
4/38 T
1/17%
0/00
0/5-
توریلتوریل
5,650-1/04
6/00 B
39/55 T
10/54%
-702/51 M
0/55-
حتوکاحتوکا
3,902-2/08
10/27 B
13/81 T
3/68%
-1/48 B
0/62-
حپتروحپترو
46,340-2/94
2/38 B
9/27 T
2/47%
-351/83 M
0/43-
حفارسحفارس
1,6504/99
177/15 B
32/59 T
8/68%
3/28 B
2/35-
حریلحریل
2,5954/26
62/23 B
12/37 T
3/3%
3/67 B
1/33-
حپارساحپارسا
62,0001/63
1/40 B
15/50 T
4/13%
-38/53 M
0/79-
حسیرحسیر
13,810-4/25
103/50 B
16/65 T
4/44%
-1/17 B
0/67-
حآساحآسا
9,870-0/89
8/80 B
17/77 T
4/73%
-1/10 B
0/59-
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/16%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,1100/13
85/79 B
23/10 T
6/16%
34/13 B
0/94-
حگهرحگهر
12,960-1/24
2/24 B
57/54 T
15/33%
68/08 M
1/11-
حشکوهحشکوه
5,450-2/85
544/56 M
9/41 T
2/51%
0/00
0/33-
حگردشحگردش
3,331-1/49
16/57 B
5/33 T
1/42%
-1/26 B
0/99-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/4%---