چکارن

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/9%
حجم
5
0
/
7
0
0
0
M
0

چکارن

|مجاز
کارتن ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/9%
حجم
5
0
/
7
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  /
  9
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -8/08
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/6%
  • صنعت+3/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,100پایین ترین قیمت3,954

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت بهسود تجارت اعلم)
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/52 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  9
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/24%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/61 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 158/37 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/12
4,349بازه قیمت روز3,935
21/06 B
حقیقی
22/67 B
1/87 B
حقوقی
262/89 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
15/78
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/24 M
 • تعداد سهام2,365,836,000
 • سهام شناور
  64/29 %
نسبت‌های مالی
 • P/E44/39
 • P/Eگروه21/49
 • EPS91
 • P/S
  2/23
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 10/66 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 11/68 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 43/51 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 58/88 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی7/1%شخص حقیقی6/38%شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین-سهامی خاص6/34%شخص حقیقی3/09%شخص حقیقی2/8%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/23%شرکت صنایع بسته بندی آراسلولزفارس-سهامی خاص-1/16%شخص حقیقی1/02%شخص حقیقی1/02%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات کاغذی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
چکارمچکارم
2,3990
354/57 M
35/98 B
0/06%---
چبسپاچبسپا
5000
505/00 K
15/00 B
0/03%---
چکاوهچکاوه
20,1103/48
29/58 B
14/08 T
23/35%
-660/98 M
1/15110/1
چکاپاچکاپا
3,3471/15
122/18 B
31/32 T
51/95%
12/19 B
1/38-
لطیفلطیف
74,200-1/46
4/68 B
14/84 T
24/61%
-150/18 M
3/56-