خکار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
2
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
5
0
7
0
%
حجم
سهم
6
0
/
0
0
3
0
M
تصویر نماد خکار

خکار

|مجاز
ایرکا پارت صنعت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
2
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
5
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
6
0
/
0
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -6/55
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,714پایین ترین قیمت2,665

  بازده ماهانه

  خکارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3/84 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خکار
2,773بازه قیمت روز2,665
11/06 B
حقیقی
14/90 B
5/07 B
حقوقی
1/23 B
 • تعداد معاملات
  3
  0
  0
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  13/37 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/12
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/84 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  134/88 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/86
 • حجم عرضه2/99 M
 • حجم تقاضا1/18 M
تعدادحجم خریدقیمت
235,7632,688
120,0002,687
115,0002,686
110,0002,685
170,3172,680
قیمتحجم فروشتعداد
2,7145,9621
2,71583,9311
2,71925,0001
2,7505,0001
2,7603,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/2
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/24 Mسهم
 • تعداد سهام
  5,000,000,000
 • درصد شناور
  %68/23
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-4/56
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۲:۴۴”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(خکار)،(وتجارت)،(ولساپا)
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۹:۵۶”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (خکار)
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۶:۲۵”
  توقف نماد (خکار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۵:۱۶”
  توقف نماد (خکار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۱/۲۸۱۴:۱۷”
  بازگشایی نماد معاملاتی(خکار)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی سهم آشنایکم4/19%شخص حقیقی3/59%شرکت ایرکاپارت پویا-سهامی خاص-2/81%شخص حقیقی2/19%صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه1/75%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/59%شخص حقیقی1/59%شخص حقیقی1/59%شخص حقیقی1/56%شخص حقیقی1/4%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه1/39%شخص حقیقی1/36%شخص حقیقی1/33%شخص حقیقی1/33%صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان1/26%شخص حقیقی1/23%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد