زکوثر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/76%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/25%
حجم
3
0
3
0
0
0
/
5
0
6
0
K
تصویر نماد زکوثر

زکوثر

|ممنوع-متوقف
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/76%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/25%
حجم معاملات
3
0
3
0
0
0
/
5
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  7
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت24,480پایین ترین قیمت23,330

  بازده ماهانه

  زکوثرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

زکوثر
 • ارزش بازار
  64/95 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  3
  0
  0
  0
  ,
  5
  0
  6
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  87/21 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/29
25,270بازه قیمت روز21,970
6/45 B
حقیقی
7/75 B
1/30 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
12/33
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/10 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,750,000,000
 • درصد شناور
  %21/32
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/33
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان اقتصادی کوثر75/06%بانک دی-سهامی عام-1/36%شرکت سرمایه گذاری آوانوین-سهامی عام-1/13%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/13%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد