خشرق
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
5
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
1
0
3
0
%
حجم
سهم
3
0
/
6
0
9
0
M
تصویر نماد خشرق

خشرق

|مجاز
الکتریک خودرو شرق|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
5
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
1
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
/
6
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  1
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,800پایین ترین قیمت5,610

  بازده ماهانه

  خشرقصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -7/49 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خشرق
5,900بازه قیمت روز5,340
13/70 B
حقیقی
21/20 B
7/49 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  5
  0
  7
  0
 • ارزش بازار
  13/93 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/33
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -7/49 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  145/80 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/74
 • حجم عرضه1/71 M
 • حجم تقاضا1 K
تعدادحجم خریدقیمت
189,7495,640
547,2535,630
393,0515,620
221,7755,610
526,0005,600
قیمتحجم فروشتعداد
5,69050,0001
5,71023,1001
5,7707,3013
5,79015,0001
5,80023,8635
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/2
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/05 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,132,375,000
 • درصد شناور
  %43/52
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-4/81
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۵۱۲:۴۱”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(شهر)،(غشاذر)،(خشرق)،(فولاژ)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۴:۱۱”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(کگل)،(خشرق)،(فولاژ)
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۵۱۵:۲۳”
  توقف نمادهای معاملاتی(غشان)،(بشهاب)،(کچاد)،(آباد)،(خشرق)،(پاسا)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۸۱۹:۵۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۴/۲۶۱۲:۴۲”
  حراج مجدد نماد معاملاتي(خشرق)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران-سهامی عام-47/05%شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو-سهامی عام-4/18%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/81%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان1/41%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد