لخزر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/47%
حجم
2
0
7
0
4
0
/
4
0
5
0
K
0

لخزر

|مجاز
پارس‌ خزر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/47%
حجم
2
0
7
0
4
0
/
4
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -3/32
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/4%
  • صنعت+2/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,800پایین ترین قیمت14,430

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 24/53 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -366/98 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 43/72 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/42
15,560بازه قیمت روز14,080
3/63 B
حقیقی
4/00 B
366/98 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/34
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 828/27 K
 • تعداد سهام1,663,200,000
 • سهام شناور
  10/01 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/17
 • P/Eگروه14/63
 • EPS2,044
 • P/S
  1/12
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 430/90 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 940/29 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام-88/79%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -1/18%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,810-0/59
4/88 B
40/86 T
5/57%
-2/01 B
0/686/68
لازمالازما
66,050-2/98
49/31 B
14/37 T
1/96%
-6/67 B
0/4193/06
تپکوتپکو
2,132-2/88
81/90 B
45/03 T
6/14%
-29/88 B
0/55742/85
لخانهلخانه
27,000-2/96
131/00 M
24/30 T
3/31%
-78/60 M
-405/56
تکنوتکنو
9,2109/99
144/37 B
7/74 T
1/05%
56/06 B
1/39127/51
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
13,8001/01
17/65 B
30/36 T
4/14%
258/74 M
16/49
تفیروتفیرو
42,9503
339/86 M
515/40 B
0/07%-119/89
تکمباتکمبا
6,450-1/24
9/06 B
11/11 T
1/51%
149/26 M
1/2118/49
تایراتایرا
8,800-0/23
31/27 B
112/64 T
15/36%
4/49 B
1/46/72
تکشاتکشا
69,060-0/47
46/00 B
13/81 T
1/88%
-4/20 B
1/4990/03
لابسالابسا
6,5603/13
11/83 B
17/71 T
2/41%
0/00
1/2112/95
لسرمالسرما
30,410-1/64
5/51 B
6/63 T
0/9%
1/00 M
0/7672/65
لبوتانلبوتان
14,800-3/18
10/91 B
37/00 T
5/04%
-4/38 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,070-0/38
15/97 B
2/87 T
0/39%
0/00
1/91-
تاتمستاتمس
119,050-2/98
878/63 M
13/78 T
1/88%
0/00
1-
انتخابانتخاب
28,600-1/21
20/85 B
286/00 T
38/99%
-14/54 B
0/48-
گلدیراگلدیرا
8,2200/73
76/70 B
68/75 T
9/37%
-32/48 B
0/61-