چکاپا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/35%
حجم
1
0
8
0
/
6
0
7
0
M
0

چکاپا

|مجاز
گروه صنایع کاغذ پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/35%
حجم
1
0
8
0
/
6
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  3
  0
  /
  6
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  3/2
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+17/4%
  • صنعت+16/6%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,477پایین ترین قیمت3,368

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۱۰
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/02/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 31/90 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  2
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/2%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/96 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 261/92 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1
3,634بازه قیمت روز3,160
50/55 B
حقیقی
59/51 B
13/24 B
حقوقی
4/27 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
79/77
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/74 M
 • تعداد سهام9,358,065,000
 • سهام شناور
  53/60 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه21/49
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان-سهامی خاص-24/61%شخص حقیقی14/72%شرکت ارزش آفرین اهتمام پارس-سهامی خاص-4/11%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1/54%شرکت پارس طبیعت سلولز-سهامی خاص-1/38%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات کاغذی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
چکارمچکارم
2,3990
354/57 M
35/98 B
0/09%---
چبسپاچبسپا
5000
505/00 K
15/00 B
0/04%---
چکارنچکارن
4,121-3/91
75/12 B
9/75 T
24/38%
-3/00 B
0/56-
چکاوهچکاوه
20,690-1/69
48/98 B
14/48 T
36/21%
16/80 M
0/91-
لطیفلطیف
78,550-0/63
12/29 B
15/71 T
39/28%
5/26 B
8/76-