چکاپا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
8
0
3
0
%
حجم
سهم
2
0
5
0
/
6
0
0
0
M
تصویر نماد چکاپا

چکاپا

|مجاز
گروه صنایع کاغذ پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
8
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
5
0
/
6
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  6
  0
  /
  9
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  10/86
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,228پایین ترین قیمت2,180

  بازده ماهانه

  نمادصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  1/39 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

چکاپا
2,228بازه قیمت روز2,142
56/52 B
حقیقی
55/13 B
462/08 M
حقوقی
1/85 B
ابزار تکنیکال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  2
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  20/82 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/27
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  1/39 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  264/11 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/77
 • حجم عرضه6/88 M
 • حجم تقاضا1/59 M
تعدادحجم خریدقیمت
242,2372,227
11,9752,226
120,0002,225
219,6872,224
29,4752,220
قیمتحجم فروشتعداد
2,3085,0001
2,361192,2891
2,41723,0002
2,4362,2941
2,43820,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
38/79
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/39 Mسهم
 • تعداد سهام
  9,358,065,000
 • درصد شناور
  %56/90
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه79/14
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۲:۳۵”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(چکاپا)،(سصوفی)
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۱۲:۵۲”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(غاذر)،(چکاپا)
  ۱۴۰۳/۲/۴۱۲:۴۳”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(غمهرا)،(چکاپا)
  ۱۴۰۳/۲/۳۲۰:۳۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (چکاپا)
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۷:۲۸”
  توقف نماد (چکاپا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان-سهامی خاص-26/96%شخص حقیقی6/96%شرکت ارزش آفرین اهتمام پارس-سهامی خاص-3/96%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -1/43%شرکت پارس طبیعت سلولز-سهامی خاص-1/38%موسسه توسعه همیاری سپهر1/3%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نمادآخرین قیمت و درصدقیمت پایانی و درصدحجم معاملاتارزش معاملاتخالص ورود و خروج پول حقیقینمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد